Кражба на товари при международни транспорти

В настоящия блог ще разгледаме все по-актуалната тема, която за съжаление превозвачите срещат все по-често в ежедневната си работа, а именно кражбата на товари (частични и цялостни, заедно с превозното средство). Един мащабен такъв случай би могъл да има доста негативни последици за една транспортна фирма, затова в настоящата статия ще обърнем внимание на най-често срещатаните казуси от практиката, както и някои превантивни мерки, които превозвачите биха могли да предприемат, за да избегнат или минимизират възникването на такива случаи.

В последните няколко години транспортната индустрия среща все по-големи предизвикателства и проблеми в различни аспекти на бизнеса, един много съществен от които е, кражбата на транспортирания товар или цялостна кражба на превозното средство, заедно със стоката. По последни статистически данни от различни организации (напр. TAPA EMEA), регистрираните случаи на кражби и по-специално, общата стойност на откраднатите стоки възлиза на милиарди евро само за една година.

Почти невъзможно е да се определи дори приблизителна стойност на товарите, които биват откраднати и засегнатите фирми по веригата, понеже реалността показва, че много голям процент от случаите не се докладват поради малката вероятност да се открие стоката и извършителите на кражбата. Друга част биват регистрирани от полицейските органи в съответните държави по мястото на събитието, но проблемът от една страна е, че полицията не предоставя официални данни за тези случаи, а от друга няма общ регистър в Европа или в Европейския съюз, където всяка ощетена страна би могла да регистира случаите, които има. Най-много регистрирани случаи на кражби в момента има в Западна Европа, в страните: Великобритания, Франция, Бенелукс и Германия.

Всъщност, от цялостната палитра на възможните случаи и варианти за кражби, които ще опишем с примери, най-ощетени са международните превозвачи, извършващи превози в Европа или каботажни превози в някоя държава от континента. Една частична кражба на стоката, такава на цялата стока

или на товарът заедно с цялото превозно средство, има в най-голям аспект финансови последици за превозвача, невъзможност да изпълнява нормалните си бизнес услуги, административни спънки с държавни и полицейски органи, не на последно място по важност и разрешаването на получените претенции / щети за липсващите стоки, вследствие на кражбата, които следва да се регулират съгласно условията на CMR Конвенцията. Последното включва уведомление за щетата / кражбата към застрахователя по застраховка „Отговорност на превозвача“ (ЧМР /CMR/ застрахователя), който от своя страна според условията на покририя и изключения по полицата, би могъл да се намеси за по-адекватно решаване на случая, но би могъл и да намери основание да откаже отговорност, поради непокрит риск: например избраното място за паркиране и почивка за нощната пауза на шофьора или друго неспазено изискване от условията.

Ето защо, при възникването на такива случаи превозвачът буквално остава да се оправя сам, което само по себе си не е лесна задача, тъй като всеки един отделен случай е специфичен и има съществени условности и възможни варианти за развитие и решаване. Именно затова, транспортните фирми следва да имат доверен и опитен партньор, към който да се обърнат в такива ситуации, който да им съдейства за оптимално решение на щетата и то в техен интерес. В такъв случай, нашите партньори от Claims Trans биха могли да ви помогнат.  Друг важен аспект е превенцията и начините превозвачите да предотвратяват или минимизират възможността такива случаи въобще да възникнат, за което ще стане въпрос малко по-надолу в статията.

Тук ще посочим примери за най-честите случаи на кражби от практиката и съгласно тенденциите от последните години.

Частична кражба

Един от на-честите случаи е частична кражба на стоката пред товарен или разтоварен адрес, по време на изчакване за товарене/разтоварване, ферибот или при почивката през нощта. Това е най-големия процент от случаите, понеже най-често става така, че превозвачът изчаква на опашка или за часът си за разтоварване, като в много случаи поради забавяне, работното време на приемащия склад изтича или това на шофьора. При такива случаи, вече става късно за търсене на паркинг в района, а и поради изтеклото работно време, шофьорите най-често решават да останат да чакат пред адреса, за да разтоварят на сутринта. Именно това чакат престъпниците, които са концентрирани именно в логистичните зони и са много добре запознати за видовете товари, които се товарят/разтоварват в близост до мястото. Кражбата се случва през нощта, най-често след упояване с газ на шофьора, спящ в кабината и без възможност да реагира. Чак след събуждането на следващия ден, най-често с главоболие от упояването, шофьорът установява какво се е случило;

Кражба по време на транзита

Друг доста разпространен случай на кражба е по време на транзита, докато превозното средство е паркирано на бензиностанция или паркинг по време 45 минутната пауза или за през нощта. Отново се извършват от организирани банди, които са разпределени по териториални райони и са активни в зоните за паркинг и почивка за превозни средства.

При тези случаи най-често престъпниците действат по метода „проба-грешка“, т.е. режат брезента на товарното помещение, като проверяват стоката, която се превозва, като когато установят атрактивна стока, действат. Правят прорези в брезента през един метър, за да проверят всяка стока от групажа например. Интересно е да се спомене, че се забелязва зависимост и определени начини на прорязване на брезента, когато проверяват каква е стоката в товарното помещение.

Оказва се, че всяка банда си има собствен „подпис“ при разрязването: например на буквата „С“, “Г“, „О“ и т.н.. При установена кражба, превозвачът няма какво друго да направи, освен да извика полиция и да получи протокол за установеното, което можду другото е задължително за CMR застрахователя му впоследствие. Проблем при някои случаи на кражби през 45 минутната пауза на шофьора е, че той дори не разбира, че е бил жертва на кражба. Престъпниците действат докато той е до близката бензиностанция, а след връщане директно потегля, без да осъзнава, че товарът е вече „по-лек“ от преди няколко минути и всъщност разбира за кражбата чак впоследствие, като пак е важно да сигнализира на полицията и да получи протокол, само че може единствено да предполага къде може да е станала кражбата.

Кражба на цялото превозно средство

Кражба на цялото превозно средство, заедно със стоката. Тези случаи са най-често в резултат на организирана престъпна схема, при която престъпниците целенасочено планират целта си и мястото на извършване на събитието. Обикновенно целта е атрактивна и скъпа стока, също така бързооборотна стока. Вариантите, до които престъпниците прибягват са, или чрез сила или оръжие, при което застрашен е шофьора, или изчакват удобен момент, когато превозното средство е оставено без надзор, дори за изключително кратко време. В последните няколко години дори в България има значителен брой случаи на кражби, един от известните е, когато шофьорът остава само за минута вече натовареното превозно средство, за да вземе документите за стоката, след което не намира товарния автомобил, съответно и стоката.

Други известни случаи от последните 1-2 години са случаите на кражби от паркинг, или платен или такъв, който е собтвеност на транспортната фирма, без значение, че е имало осветление, ограда, видео наблюдение, дори и охрана, крадците са безскрупулни. В някои от случаите, самите превозни средства впоследствие се откриват, естествено без стока в тях, а самия товар се „изпарява“, може би най-често чрез „промоция“ в някой интернет магазин или на следващия „Black Friday“.

От всичко това, проблемите отново са на гърба на превозвачът, който трябва в повечето случаи сам да се справя с тях и най-вече с получената претенция за липсващата стока от клиента си / възложителя на транспорта. Важно уточнение за транспортните фирми е фактът, че дори стоката да е застрахована (да има карго застраховка), това не освобождава превозвача от отговорност и той като финален превозвач, все още е отговорен като последен във веригата. В болшинството от случаите, карго застрахователят, след като изплати обезщетение на собственика на стоката, задейства регрес спрямо спедитора или превозвача, в зависимост от това каква е веригата на възлагане на транспорта, но все пак за съжаление, случая все пак стига да превозвача.

След посочването на най-често разпространените случаи на кражби, е важно да изброим и основни препоръки за превенция на много от случаите, което за съжаление не винаги би могло на 100% да осуети престъпниците, решени на всичко:

  • Добро предварително планиране на транспорта, местата за пауза, местата за пренощуване, така че да се избегнат места като джоб на магистралата, адресите на товарене и разтоварване или неоживени места;
  • Движение само по основния планиран маршрут, без отлконяване;
  • Планирани места за паркиране през пауза през нощта, които са предназначени за товарни автомобили и по възможност да са с пропусквателен режим, ограда, осветление и видео наблюдение.

Естествено, когато такова място не е налично в района, следва да изберете най-сигурносто възможно, според вашия опит и знание:

  • Използване на електронни системи за сигурност, против кражба (имобилайзер), които да се инсталират на влекача и ремаркето, чрез които да се предостврати възможността за кражба или поне да може да се локализира превозното средство. Използване на камери за наблюдение пред и около кабината и в ремаркето;
  • Използване на специални мерки за заключване на вратите на ремаркето;
  • При превозване на скъпи товари (винаги шофьорът трябва да се интересува каква стока превозва), изискайте специални инструкции от клиента си и по възможност извършете транспорта с двойка шофьори, за да могат спиранията за пренощуване да се сведат до минимум;
  • Не оставяйте превозното средство без надзор, освен ако това не е крайно необходимо;
  • Бъдете винаги нащрек и шофьорите никога не следва да споделят информация за стоката, адресите на товарене и разтоварване.

Описаното по-горе в статията, всъщност е една от основните „болни теми“ на транспортния бранш и разбира се, не е възможно една статия да обобщи всички възможни варианти, както и да намери решение на проблемите с липса на организация от Европейските институции и изграждане на сигурни места за паркиране на превозните средства, както и по-добър контрол, охрана или разкритие на случаите и залавяне на престъпниците, но това което всеки един превозвач би могъл, а и е длъжен да направи е, да се погрижи за бизнеса си, служителите си, като предприеме всичко възможно, за да предотврати подобни случаи, затова считаме, че настоящата статия ще бъде полезна за всички транспортни фирми.

Контакти: claims@claimstrans.bg ( +359 886 79 90 40 / +359 893 60 04 35 )