Издаване на бордови устройства за заплащане нa тол такси в Сърбия и Гърция

Плащанията за изминат участък, които също се представят като винетки в някои страни, за тежкотоварни автомобили са задължително изискване в почти всички европейски държави. Сърбия и Гърция, жизненоважни транзитни коридори за много балкански и европейски предприятия, не правят изключение от тази норма. Truckpoint предлага решение за рационализирано заплащане на пътни такси в Сърбия и Гърция. Нашата платформа не само гарантира надлежно заплащане, но също така подобрява операциите чрез предимства с добавена стойност, като улесняване на възстановяването на ДДС, безпроблемни безкасови транзакции, по-бързи преминавания през касите и комплексни месечни отчети за разходите.

Нашите услуги обхващат всички аспекти на управлението на пътни такси, от регистрация и поддръжка до мониторинг и анализ.