Пътни такси за камиони в Словакия – SKYTOLL

Системата за пътни такси за камиони в Словакия е въведена през 2010 г. и се управлява от SkyToll. Таксите се събират въз основава на изминатото разстояние и се заплащат за всички тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и автобуси. Когато таксата се изчислява, броят оси, пробегът, емисионния клас на превозните средства, денят на използването и типа на пътната мрежа се вземат под внимание.

Изискване за бордово устройство: Да. Прочете повече за устройствата.
Пътища подлежащи на пътна такса: Всички магистрали.

Как да платя?

  • Бордово устройство (OBU)

SkyToll предлага две опции за плащане с бордово устройство, „Предварително“ и „Последващо“. Важна информация за тарифите и отстъпките може да намерите тук.

a) Предварително Плащане / Pre-Pay mode

Ако изберете режим на „Предварително плащане“, трябва да вземете устройството от точка за дистрибуция на SkyToll в Словакия и да го заредете предварително, преди да се използва. При вземането на бордовото устройство от обект, ще трябва да платите депозит в размер на 50 евро. Устройството може да бъде таксувано чрез пари в брой, банкова или горивна карта.

a) Последващо Плащане / Post-Pay mode
Ако изберете режим на „Последващо плащане“, трябва да се обърнете към доставчика си на гориво, за да поръчате бордово устройство. Чрез този метод, таксите автоматично се начисляват в профила Ви и в последствие, в края на месеца, получавате фактура, която да платите с горивна карта, банков превод или в брой на каси. При приемането на OBU трябва да платите депозит в размер на 50 EUR. Регистрираното устройство „Post-Pay“ може да бъде взето от избрана контактна точка в Словакия.

Важно: Моля, обърнете внимание, че операторът налага глоба, ако бордовото устройство в режим „Предплащане“ или „Последващо плащане“ не се използва в рамките на 6 месеца. Ако OBU в режим на предплатена пътна такса или последващо плащане сигнализира за нисък баланс на сметка, увеличете сумата по сметка без забавяне в най-близкия клиентски пункт или увеличете размерът на банковата гаранция или депозит. При неплащане на такса и/или други задължения в рамките на 3 календарни дни от датата на прекъсване, системният оператор има право да блокира всички бордови устройства на Оператора на МПС, които закъсняват с плащането на ТОЛ и други задължения. За Всяко блокирано бордово устройство може да бъде наложена глоба.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Словакия?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас