Пътни такси за камиони в Чехия – MYTO

Системата за пътни такси за камиони в Чехия се управлява от Myto CZ. Основава се на изминатото разстояние и се заплаща за всички тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и автобусите. При изчисляването на дължимия пътен данък, броят на осите, пробегът и емисионният клас на превознoто средство, както и видът и денят на използване на пътната мрежа се вземат под внимание. Информирайте се за тарифите.

Изискване за бордово устройство: Да.
Toll routes: Всички магистрали и първокласни пътища.
Карта на всички пътища.

Как да платя?

  • Myto / Бордово устройство

Таксите се заплащат чрез бордово устройство Billien OBU 5051. То може да се вземе от различни станции в Чехия. За да плащате чрез устройството и да го зареждате, можете да избирате между режим на „Предварително“ и „Последващо“ плащане.

а) Режим на „Предплащане“ (Pre-Pay mode)

Трябва да вземете устройството от пунктовете за разпространение Myto CZ в Чехия и да го заредите предварително, преди да го използвате. При вземането на бордово устройство от дистрибуционна точка трябва да платите депозит от 1550 CZK/60 €. Устройството може да бъде заредено чрез банкова или горивна карта, както и с пари в брой.

б) Режим на „Последващо плащане“ (Pre-Pay mode)

Трябва да се свържете с доставчика си на гориво, за да поискате бордово устройство, което автоматично ще тегли сумата от картата Ви за гориво. При вземането на бордово устройство, трябва да платите депозит от 1550 CZK/60 €. Регистрираното устройство Post-Pay се взема от точка за контакт в Република Чехия.

Важно: Моля, обърнете внимание, че операторът налага глоба, ако бордовото устройство в режим „Предплащане“ или „Последващо плащане“ не се използва в рамките на 1 година.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Чехия?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас