Пакет Мобилност и Командироване на шофьори

От 2 февруари 2022 г. стартира прилагането на новите правила за командироване на шофьори в сектора на автомобилния транспорт. Това означава, че държавите-членки ще си сътрудничат, за да контролират спазването на тези правила по ефективен и последователен начин. Към днешна дата органите вече налагат санкции при проверка на място, като спрямо нарушението може да достигнат до 20 000€.

Порталът за командироване на водачи е публично достъпен, чрез който превозвачите изпращат необходимите документи по искане на упълномощения административен орган на държавата на командироване. Заявленията се изготвят на принципа: 1 шофьор-1 държава-1 заявление. А времето за командироването на водачи може да бъде от 1 ден до 6 месеца, с възможност за удължаване на уведомлението, ако е необходимо.

Повече информация за правилата вижте ТУК!
* Инфографиката е издадена от Европейската комисия.

Предвид комплексността на процеса, нашия екип има решение, чрез което може да намалите административната и документална тежест. Готови сме да ви помогнем за управлението на този процес с цел превенция от нарушения!