Claims Trans – Вашият персонален отдел за разрешаване на транспортни щети!

Информация за контакт

 +359 886 79 90 40
 +359 893 60 04 35
claims@claimstrans.bg

Свържете се с нас ако имате допълнителни въпроси, запитвания или желаете да получите оферта

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Truckpoint си партнира с ClaimsTrans, за да предложат първата специализирана платформа за обработка и разрешаване на щети в транспортната индустрия!

Всеки ден когато организират или извършват международен превоз на стоки – превозвачите и спедиторите за изложени на голям брой рискове. Дори когато компаниите спазват напълно местните и националните закони, рискът от карго претенции едва ли може да бъде сведен до нула. Поради тази причина всички дружества от транспортния сектор са наясно, че съществуват непредвидими обстоятелства, които могат да доведат до задържане, повреждане, открадване или отказ на  стоката от страна на получателя на адрес за доставка.

Събитията, които следват след такова събитие, често водят до иск от собственика на стоката. Координацията на претенцията и нейното успешно разрешаване никога не са лесни задачи. Те изискват подробна кореспонденция между застрахователите, брокерите, превозвачите, спедиторите, инспекторите и органите на реда, както и задълбочените познания в областта на международното транспортно законодателство. Въпреки това, транспортните компании рядко имат време или ресурс за наемане на нови специализирани служители, които да могат своевременно да разрешават всички транспортни щети. Ето защо създадохме Claims Trans – първата платформа за обработка и разрешаване на карго претенции за вашата транспортна компания!

Claim Trans може да съдейства на вашата компания с:

Изнесен персонален отдел за разрешаване транспортни щети;

Индивидуални консултаци за: 

 • Транспортни щети по каргото;
 • Отказана стока;
 • Каско щети
 • Кражба на стока;
 • Незаконни имигранти в ремаркето;
 • Закъсняла карго доставка;

Абонаменти

Starter

(0 - 10 камиона)

 • Личен консултант
 • Навременна реакция
 • Водене на кореспонденция
 • Организиране на всички документи
 • Проактивни съвети за предотвраряване на щети
 • Цялостен мениджмънт на рекламации
 • Enhanced

  (10 - 25 камиона)

 • Личен консултант
 • Навременна реакция
 • Водене на кореспонденция
 • Организиране на всички документи
 • Проактивни съвети за предотвраряване на щети
 • Цялостен мениджмънт на рекламации
 • Premium

  (25 - 50 камиона)

 • Личен консултант
 • Навременна реакция
 • Водене на кореспонденция
 • Организиране на всички документи
 • Проактивни съвети за предотвраряване на щети
 • Цялостен мениджмънт на рекламации
 • Corporate

  (над 50 камиона)

 • Личен консултант
 • Навременна реакция
 • Водене на кореспонденция
 • Организиране на всички документи
 • Проактивни съвети за предотвраряване на щети
 • Цялостен мениджмънт на рекламации