Пътни такси за камиони в Австрия – Asfinag

Пътната такса в Австрия е въведена през 2004 г. и се управлява от Asfinag. Системата за пътни такси за камиони в Австрия се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички автомобили над 3,5 тона, включително автобуси и каравани, използващи магистрали и скоростни пътища в Австрия. При изчисляването на дължимите пътни такси за камиони в Австрия, броя на осите, изминатите километри и емисионния клас на превозното средство се вземат под внимание.

Изискване за бордово устройство: Да.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали.

Как да платя пътна такса в Австрия?

  • Бордово устройство Go-Box

Пътните такси се заплащат чрез бордово устройство, наречено Go-Box. Устройството Go-Box е взето от станция на Asfinag в Австрия, списък на тези точки може да се намери тук.

При вземането на Go-Box е необходимо да се плати еднократна сума в размер на 5 EUR и да се определи начинът, по който ще се използва бордовото устройство. Можете да избирате между режим “Предплащане” или “Последващо плащане”.

  • Предплащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режим Предплащане, трябва да заредите устройството предварително, преди да го използвате. Минималната такса е 75 EUR, а максимумът е 500 EUR.

  • Последващо плащане (Post-Pay mode)

Ако изберете режим на „Последващо плащане“, трябва да свържете устройството с горивна или банкова карта, одобрена от Asfinag:

  • Ако свържете устройството с горивна карта, то тогава таксата автоматично ще бъде теглена от профила Ви;
  • Ако избере банкова карта, тогава ще получавате две фактури в месеца, които да платите в определен срок.

ВАЖНО! За превозни средства с емисионен клас 4 и по-висок, Asfinag изисква емисионния клас на превозното средство да бъде доказан в рамките на 28 календарни дни от вземането на Go-Box. За да направите това, трябва да изпратите до euroclass@asfinag.at копие от сертификата за регистрация на превозното средство и копие от зеления сертификат на автомобила. Моля, обърнете внимание, че ако не изпратите необходимите документи в горепосочения срок, ще подлежите на глоба от Asfinag.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Австрия?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас