Shell Card – една карта, много възможности!

Осигуряването на опростено заплащане на горива и тол такси е необходимост при стартирането на всеки транспортен курс. Следенето на вашите зареждания и заплащане на тол такси е от изключителна важност, за да запазите конкурентно предимство. Ние знаем колко е важно да бъдете гъвкави при управлението на автопарка си, затова нашият консултантски екип се грижи да бъдете информирани за успешните решения на пазара за международни превозвачи.

Използвайки нашите услуги, вие ще получите следните предимства:

  • Личен консултант, който Ви съдейства във всички етапи
  • Комплексно предложение за отложено плащане на пътни такси и горива
  • Гъвкава мрежа от обекти в България и Европа
  • Висококачествени горива
  • Защита от злоупотреби
  • Сигурна Chip & PIN карта за гориво
  • Онлайн достъп за управление на зарежданията 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
  • Възстановяване на ДДС и Aкциз от Европа
  • Намаляване на разходите, по-голям контрол