Пътни такси за камиони в Белгия – VIAPASS

Системата за пътни такси за камиони в Белгия е въведена през 2016. Всички автомобили над 3,5 тона подлежат на таксуване при преминаване през страната. Правителствата на всеки от трите региона в Белгия (Фландрия, Валония и Брюксел) са въвели индивидуални тарифи за километър въз основа на теглото и емисионния клас на превозното средство, както и типа на използваната пътна мрежа (магистрала, скоростен път, национален път и други).

Изискване за бордово устройство: Да.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали

Как да платя?

  • Satellic / Бордово устройство

Можете да заявите Satellic устройство по няколко начина: през онлайн платформата, за която се изисква достъп, да го вземете от пункт в Белгия или да бъде заявено чрез бизнес партньор (горивен доставчик). Satellic предлага два метода на заплащане пътната такса, в режим „Предварително“ или „Последващо“ плащане. И в двата случая трябва да заплатите депозит в размер на 135€.

а) „Предварително“ плащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режим „Предплащане“, трябва да заредите устройството предварително, преди да го използвате.

б) „Последващо“ плащане (Post-Pay mode)

Ако изберете режим „Последващо плащане“, трябва да свържете устройството с горивна или банкова карта, одобрена от Satellic. След като устройството бъде свързано с предоставената от Вас карта, системата автоматично ще изтегли начислената такса.

  • Алтернативни доставчици / бордово устройство
    Има различни доставчици, които предлагат единно бордово устройство, работещо в няколко страни, включително Белгия. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

*Truckpoint напомня, че независимо дали използвате устройство Satellic или това на негов бизнес партньор е силно препоръчително то да бъде включено постоянно в запалката на автомобила с цел превенция от нежелани глоби.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Белгия?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас