Издаване на разрешителни за извънгабаритни товари и безопасни отпадъци за страни от Европейския съюз

В света на съвременната логистика транспортирането на стоки играе ключова роля в стимулирането на икономическия растеж и осигуряването на гладкото функциониране на веригите за доставки. За да се спазят задължителните условия за безпроблемно движение на стоките на транспортните фирми и изпълнение на поетите ангажименти, съдействаме с издаване на разрешително за извънгабаритен товар и безопасни отпадъци в някои европейски страни с цел превенция на глоби. Властите все повече обръщат внимание на видовете транспортни средства, стоките, които те превозват, и размерите на композицията.

В Truckpoint сме се специализирали в издаването на годишни, месечни или специфични разрешителни за следните страни: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Полша, Румъния, Франция, Холандия, Хърватия, Унгария и Швеция. Повече може да видите тук: Издаване на разрешителни

Обръщаме специално внимание на процеса по издаване на разрешителни за извънгабаритен товар, за да се избегнат затрудненията, които превозвачите често срещат в процеса като невъзможност да се издадат на място, неправилно зададени характеристики от страна на властите и други.

Оставаме на разположение за повече информация – при допълнителни въпроси може да се свържете с нас тук.