Пътни такси за камиони в Швейцария – Swiss road tax

Системата за пътни такси за камиони в Швейцария се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички превозни средства над 3,5 тона. При използването на цялата пътна мрежа в Швейцария се дължи такса. Когато се изчислява</а> пътната такса, под внимание се вземат пробег, тегло и емисионен клас на превозното средство. Информирайте се за тарифите тук.

Изисквания за бордово устройство: Не.
Пътища подлежащи на такса: Всички маршрути.

Как да платя?

a) Бордово устройство
В Швейцария таксите може да се заплатят с бордово устройство.
Изисквания:
– Отваряне на HVC сметка в Генерална дирекция „Митници“;
– Доказателство за достатъчна сигурност;
– Инсталация на бордовото устройство за ваша сметка, в оторизиран гараж (приемателен пункт) в Швейцария или Лихтенщайн.

Плащането може да се извърши по три начина:
– Чрез свързана горивна карта
– Плащане в брой
Когато искате да платите в брой при излизане, трябва да го направите в швейцарските митници, където ще Ви бъде начислена такса за обработка от 10 швейцарски франка за издаване на HVC разписка.
– HVC сметка
За чужди превозни средства, които са оборудвани с бордово устройство, е задължително използват HVC сметката.

Данните за декларацията се четат на всеки изход и таксата се заплаща месечно.

б) „Лични карти “издадени в Швейцария
Когато превозното средство влиза в Швейцария, на границата се издава лична карта, която съдържа следната информация: регистрационен номер, държава на регистрация на колата, собственик на превозното средство, емисионен клас и адрес за фактуриране.
В допълнение, когато влезе в страната, водачът трябва да вкара личната карта в терминала на границата и да въведе данни за пробег, камион и ремарке (ако се използва), както и да се избере начин на плащане, който не може да бъде променен по-късно. След като тази информация бъде въведена, терминалът издава бележка, която трябва да се съхранява, докато страната не бъде напусната.
При напускане на страната водачът трябва ръчно да завърши текущия пробег в края на бележката и да го подпише. Подписаната бележка се предава на граничните власти и таксите за изминат участък се заплащат чрез избрания начин.

Добавяне на пътна мрежа към EETS устройство

За целта проверете с доставчик на услуги за картови/кредитни плащания, какви са условията за добавяне на държава Швейцария към EETS устройство.

в) Винетни стикери

Винетни стикери също се използват като платежно средство, валидни от 1-ви декември на годината, предшестваща годината, отпечатана върху стикера до 31-ви януари на годината, следваща тази, отпечатана върху стикера.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Швейцария?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас