Цялостно съдействие при наложени глоби и санкции свързани с незаплатени пътни участъци, Регламент (ЕО) 561/2006, Извънгабаритен товар

Политиките и контрола на отделните държави в Европа стават все по-стриктни с всяка изминала година. Въвеждането на все-повече дигитални инструменти, за отчитане и управление на пътни такси, проследяване на акуратното изпълнение на работните време на водачите и засичането на композиции надвишаващи допустимите от властитте параметри, води до налагане на глоби, които в редица случаи не са по вина на водачите. За сметка на това, отговорността пада върху транспортните компании, като в повечето случаи липсва яснота за произхода на проблема.

В Truckpoint използваме доказана процедура по разглеждане и обжалване на глоби, обръщайки внимание на отделните етапи, като надлежно следваме сроковете и указаните инструкции от институциите. Това е стриктен процес, който при правилно изпълнение, увеличава шансовете за разрешаване на казусите във Ваша полза.

За справянето с глоби и нарушения, нашият специализиран екип ще ви помогне с разглеждане, разследване и подаване на становище по глобите, както и ще съдейства с оспорване, при наличието на такава възможност.