Инструкции за употреба и индивидуална защита срещу COVID-19

Маски и ръкавици за еднократна употреба

Местата, на които трябва да носите маска ръкавици:

 • бензиностанции;
 • магазини;
 • фирмени офиси;
 • дистрибуционни и клиентски пунктове;
 • при товаро/разтоварителна дейност;
 • комуникация с местни и гранични власти;
 • колеги и други;

Инструкции за правилна употреба на маска за лице

Преди да сложите маска, почистете ръцете си със сапун и вода и използвайте дезинфектант.

Покрайте устата и носа с маска и се уверете, че е прилепнала възможно най-близко до кожата ви. Избягвайте да докосвате маската, докато я използвате;

Сменяйте маската с нова на всеки два часа, най-вече ако се намирате в присъствието на група хора или след като усетите, че е навлажнена

За да премахнете маската:

 • Отстранете я отзад (не докосвайте предната част на маската);
 • изхвърлете я веднага в затвореш кош/торбичката;
 • почистете ръцете за най-малко 20 секунди;
 • използвайте дезинфектант;

Препоръчително е да използвате еднократни маски, предвид, че не разполагате с подходящи условия маските за много кратна употреба да бъдат почиствани