Пътни такси за камиони в Беларус – BelToll

Пътната такса в Беларус е въведена през 2013 г. и се управлява от BelToll. Системата за пътни такси за камиони в Беларус се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички автомобили над 3,5 тона, включително и автобуси. При изчисляване на пътната такса се вземат под внимание броя оси, изминатото разстояние и теглото на превозното средство.

Изискване за бордово устройство: Да.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали. Карта на платената пътна мрежа в Беларус можете да намерите тук.

Как да платя пътна такса в Беларус?

  • Бордово устройство

Таксата се плаща чрез бордово устройство, маркирано със знак BY. Устройството може да бъде взето от различни станции в Беларус, в режим на “Предплащане” или “Последващо плащане”.

  1. a) Предплащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режим Предплащане, трябва да вземете устройството от Белтол в Беларус и да го заредите предварително, преди да го използвате. При вземането на бордовото устройство от станция в Беларус, е необходимо да платите депозит в размер на 50 EUR.

б) Последващо плащане (Post-Pay mode)

Ако изберете режим “Последващо плащане”, е необходимо да се свържете с горивния си доставчик, за да заявите бордово устройство в режим на автоматично отчитане. При вземането на бордовото устройство трябва да платите депозит в размер на 50 EUR.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Беларус?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас