Открийте най-оптималното решение за възстановяване на ДДС и Акциз

За осъществяване на транспорт с лекотоварни и тежкотоварни превозни средства, се налага да заплащате горива, AdBlue, пътни такси, паркинг и други съпътстващи разходи. Горивата освен с ДДС, са обложени и с Акциз. Законодателството позволява на превозвачите да възстановят платеното ДДС в Европа, а някои от държавите позволяват частично възстановяване на начисления Акциз.

Държави, които позволяват възстановявaне на Акциз към Aвгуст 2023г. са: Белгия, Италия, Испания, Словения, Унгария, Франция, Хърватия. Ако искате да получите повече информация, можете да прочетете нашата блог статия тук: Възстановяване на акциз от гориво и последни промени в ставките 2023г.

Truckpoint може да ви съдейства в процеса на управление на документи, спазване на срокове, мониторинг на постъпилите суми и адаптиране на горивна стратегия въз основа на навременна информация за промени в областта на ДДС и Акциз.

Изчислете колко акциз от гориво може да възстановите

Loading...
0