Пътни такси за камиони в Италия – AUTOSTRADE ITALIA

Пътната такса в Италия е въведена през 2009 г. и се управлява от 27 оператора, най-големият от които е Autostrade Italia. Тол системата за пътни такси в Италия се базира на изминатото разстояние и се заплаща за всички превозни средства, използващи автомагистрали в Италия. При изчисляването на дължимата такса се вземат предвид, броя на осите и пробега на превозното средство.

Изискване за бордово устройство: Не. Препоръчва се за чести потребители.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали (с изключение на Сицилия).

Как да платя?

Telepass / Бордово устройство

За превозни средства с тегло над 3,5 тона, може да се използва устройство, наречено Telepass, за заплащане на такси за изминат участък. Този метод се препоръчва, когато компанията пътува често по италиански магистрали. OBU, за което се заплаща месечна такса, се издава на конкретно превозно средство, като се използва неговият регистрационен номер. Когато плащате пътната такса, чрез Telepass, трябва да използвате специално обозначените ленти на секциите. Важно е да знаете, че устройството Telepass, може да се използва също и в Белгия, Франция, Испания, Португалия, Полша и Австрия.

Фирмите, които използват Telepass устройство, могат да се възползват от годишна отстъпка от такса за изминат участък, както и от възстановяване на ДДС и акциз.

Друга опция е чрез комбинирано бордово устройство на конкурентни доставчици. Заявяването му се осъществява от горивния ви партньор или оторизиран дистрибутор. Бордовите устройства се поръчват в режим на “Последващо плащане”.
• В брой или чрез банкова карта

Можете да плащате в брой или чрез банкова карта. Важно е, че картите за гориво не се приемат за плащания в Италия, те се използват само с OBU устройството Telepass или негова алтернатива. Имайте предвид, че когато плащате в брой, не можете да възстановите ДДС върху платените пътни такси. Освен това, ако искате да възстановите акциз върху горивото, транзакциите трябва да бъдат проследими, следователно, направени само с карта или банков превод.
В случай на неплатена пътна такса операторите предлагат възможност тя да бъде заплатена без допълнителни такси в рамките на 15 дни от датата на издаване на т.н. Mancato Pagamento.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Италия?

Получете консултация с агент още днес!

Свържете се с нас