Пътна такса в Словения – DARSGO

Електронната система за пътни такси в Република Словения е въведена на 01.04.2018 г. и се управлява от DarsGo. Събирането на таксите за автомагистралите се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Цялата магистрална мрежа, с общо разстояние от 618 км, е разделена на 125 тол секции. Такса трябва да се заплати за всяка секция, през която превозното средство преминава. Когато изчислявате дължимия данък, броят на осите, пробегът и емисионният клас се отчитат.

Изискване за бордово устройство: Да. Прочетете повече за устройството.
Пътища подлежащи на пътна такса: Всички магистрали.

Как да платя?

• DarsGo / Бордово устройство

Първо, трябва да заявите OBU устройство от DarsGo, като регистрирате фирмата и информацията за автомобила си онлайн или в клиентските центрове на оператора. В допълнение, DarsGo предлага два варианта за плащане с бордовото устройство, в режим „Предплащане“ и „Отложено плащане“.

а) Предварително плащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режима „Предплащане“, трябва да имате достатъчно кредит по предплатената сметка. При преминаване през тол станциите, таксата ще бъде директно изтеглена от сметката. Можете да заредите предплатената автомобилна сметката:

• в клиентски център „DarsGo“, в брой или чрез използване на горивна, кредитна или дебитна карта;
• чрез директни дебитни транзакции въз основа на оферта, получена в e-DarsGo;
• с кредитна или дебитна карта онлайн в e-DarsGo.

б) „Отложено плащане“Post-Pay mode 
Ако изберете режим на последващо плащане, трябва да свържете сметката на превозното средство с горивна карта или да сключите договор за абонаментно плащане с DARS d.d, където ще получавате сметка в рамките на отчетен период.

Шофьорите на превозни средства, които влизат в словенската магистрална мрежа директно от друга страна, могат да шофират без устройството само до първата станция на DarsGo. Там те трябва да спрат и да се сдобият с DarsGo устройство, в противен случай ще получат глоба за изминатото разстояние.

Рискове

Преди да инсталирате устройството DarsGo трябва да проверите дали данните на писменото изявление за използване на системата DarsGo и серийният номер на DarsGo устройството съответстват на регистрационния номер на превозното средство, за което е издаден. Уверете, че данните за компанията също са верни.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Словения?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас