Пътна такса в Италия – AUTOSTRADE ITALIA

Пътнaта такса в Италия е въведен през 2009 г. и се управлява от 27 оператора, най-големият от които е Autostrade Italia. Тол системата се базира на изминатото разстояние и се заплаща за всички превозни средства, използващи автомагистрали в Италия. При изчисляването на дължимата такса се вземат предвид, броя на осите и пробега на превозното средство.

Изискване за бордово устройство: Не. Препоръчва се за чести потребители.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали (с изключение на Сицилия).

Как да платя?

• VIAcard

VIAcard е карта, издадена от името на компанията и може да бъде използвана от всеки камион в компанията. Ако плащате таксата чрез VIAcard, транзакцията трябва да бъде извършена на пункт. За всяка карта се заплаща годишна такса.

• Telepass / Бордово устройство

За превозни средства с тегло над 3,5 тона, може да се използва устройство, наречено Telepass, за заплащане на такси за изминат участък. Този метод се препоръчва, когато компанията пътува често по италиански магистрали. OBU, за което се заплаща месечна такса, се издава на конкретно превозно средство, като се използва неговият регистрационен номер. Когато плащате пътната такса, чрез Telepass, трябва да използвате специално обозначените ленти на секциите. Важно е да знаете, че устройството Telepass, може да се използва също и в Белгия, Франция, Испания, Португалия, Полша и Австрия.

Фирмите, които използват VIAcard и / или Telepass устройство, могат да се възползват от годишна отстъпка от такса за изминат участък, както и от възстановяване на ДДС и акциз.

В брой или чрез банкова карта

Можете да плащате в брой или чрез банкова карта. Важно е, че картите за гориво не се приемат за плащания в Италия, те се използват само с OBU устройството Telepass . Имайте предвид, че когато плащате в брой, не можете да възстановите ДДС върху платените пътни такси. Освен това, ако искате да възстановите акциза върху горивото, транзакциите трябва да бъдат проследими, следователно, направени само с карта или банков превод.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Италия?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас