Как да платим пътна такса в Унгария

Всички автомобили под една или друга форма заплащат тол такси използвайки пътищата, за които се събира този вид данък. В тази статия, ще ви насочим към условията, които налага оператора в Унгария. Транспортните фирми, които преминават транзитно през държавата или имат уговорен товар, който трябва да транспортират, са длъжни да заплатят такса. Изчисляването на сумата за изминато разстояние, зависи от категорията на пътя, вида на транспортното средство и емисионен клас на автомобила. Заплащането може да бъде направено, чрез предварително закупен билет със зададен маршрут, който е задължително да бъде спазен или чрез бордово устройство, което работи на принципа на GPS проследяване и функционира за цялата пътна мрежа, подлежаща на таксуване. В таблицата по-долу ще откриете информация за цена в унгарски форинт за километър изминат път.

Брутна цена за използване на пътищата (форинт/км)* валидно от 01.01.2015 г.

Екологична класификация

Категория превозно средство/ кат. път Категория J2 Категория J3 Категория J4
Екологична класификация Магистрала Главен път Магистрала Главен път Магистрала Главен път
≥ EURO III 44.54 18.95 62.49 32.80 91.04 56.78
EURO II 52.40 22.29 73.52 38.59 113.80 70.98
≤ EURO I 60.26 25.63 84.55 44.38 136.56 85.18

 Тол система HU GO

Система Hu Go предоставя на клиентите си достъп до електронната система за събиране на пътни такси https://www.hu-go.hu/ , където е препоръчително да се направи регистрация от ваша страна, преди да се използва пътната мрежа. Много често в практиката до момента, се наблюдава закупуване на устройства, които се предлагат на пунктовете на границата. Това се разбира като удобство от шофьорите и компаниите, но ако не сте достатъчно запознати с условията на оператора, ще ви бъде по-сложно да проследявате направената на място регистрация, която е задължителна за да може в последствие изпраща устройството сигнал към системата.

 Сигурност при заплащане на пътна такса чрез устройство

Използването на бордови модул не е задължително, поради опцията от плащане, чрез релационен билет, но ние смятаме, че е най-лесния и удобен начин. Добре е да вземете под внимание, че колкото по-добре познавате устройството което използвате, толкова по-уверено ще можете да боравите с услугите и техническите предимства, които то предлага. След като се оборудвате, трябва да се внимава само за това, да бъде винаги включено, да работи надлежно, винаги да бъде настроен актуалният брой на осите и текущата сметка, водена в HU-GO, да предостави покритие за планираното пътуване!

 Маршрутен билет

Използването на маршрутен билет, налага да бъде планиран и определен предварително пътя, по който ще пътувате, като се приема за валидно използване на пътя само след плащане. Трябва да платите за планирания маршрут, отпечатан в KIOSZK, преди да използвате пътя. Когато планирате маршрута си онлайн, можете да започнете да използвате пътя само след предварително плащане на билета си чрез вашия HU-GO профил като регистриран потребител или, в случай на покупка на място, след получаване на потвърждение за успешно плащане с банкова карта. Важно е да се отбележи, че срокът на валидност на билетите закупени на място, започва веднага след заплащането. Предварителната покупка е достъпна само чрез уебсайта за регистрирани потребители.

Предпоставки за нарушения и методи за избягването им

За съжаление предпоставка за налагане на глоби в последствие, е създаването на профили за нови автомобили, които не се добавят в предварително създаден за целта – основен за компанията. След като профила е направен, предстои добавяне на превозното средство и сдвояване със закупеното устройство, към сметката от която се теглят пари, за да се заплати пътната такса към оператора. Дотук процедурата е валидна, ако смятате да закупите устройство веднъж и след това да го върнете. Обърнете внимание, че в сайта е публикуван списък на лицензираните производители, които към момента са 22 на брой. Това допълнително усложнява избора, който трябва да направите, въпреки че метода им на работа е един и същ.

При други оператори в някои държави, бордовия модул се заплаща чрез депозит, който след използване по предназначение и връщането на устройството, ви осигурява обратно депозита. Сумите за единица в Унгария варират спрямо доставчика, но там след като го закупите, остава ваша собственост. Съответно нямате възможност да го върнете след използване, което предполага отговорност към неговото съхранение.

Една от причините да се стига до нарушения, е че служителите на граница, ви създават нов профил, към който е зададен унгарски e-mail адрес по подразбиране, в следствие на езиковата бариера. Дори да има вече предварително направена регистрация с официалния електронен адрес, който се използва от други автомобили в същата компания. Записването на информацията за номера на сметката и достъп до профила на хартиен лист, го прави лесен за изгубване или се съхранява по-трудно.

Така няма как да разберете текуща наличност по сметка, колко е нужно да заредите допълнително или дали сте заредили повече средства от нужните за едно преминаване. Допълнително условие за правилното таксуване е, да бъдат вярно зададени осите на автомобила, като това може да бъде направено чрез самото устройство или да бъдат настроени и заключени, чрез онлайн профила. За да се направи физически на място от водача, трябва да се задържи копчето за настройка, докато не светне индикация върху правилния брой, което в случай на недоглеждане води до неправилно отчитане и регистриране от системата на нарушение.

Използването разбира се, на различните инструменти за плащане, води до различни предпоставки да бъдете глобени. Взимайки билет за вашето пътуване, определя да спазвате маршрута, който е зададен предварително. Въпреки официалната информация в сайта на оператора има известно противоречие. Маршрутните билети разрешават валидното използване на пътя само за едно пътуване в определената посока на планирания маршрут и не позволяват заобикаляне. Съгласно съответните закони, системата за контрол не позволява освобождаване от санкции, дори ако потребителят е пътувал по по-евтините главни пътища, успоредни на магистралата.

Ако трябва да се отклоните от предварително планирания маршрут поради реконструкция на пътя или злополука, не е необходимо да заплащате допълнителна такса на посочения обход. Допълнително плащане на пътна такса не се изисква само по посочения маршрут за отклонение. Ако отклоните от този маршрут и използвате допълнителни раздели за плащане, или ако не се върнете към първоначалния маршрут на следващия вход, той се квалифицира като неразрешена употреба на пътя.

 PostPay метод на заплащане

 Съгласно Общите условия възможността за последващо уреждане на сметки в системата за електронно пътно таксуване на разстояние е достъпна за клиенти, които са сключили съответния „Договор за индивидуално плащане на пътни такси” с Националните услуги за плащане на пътни такси АД. Условия за последващо уреждане

  • Подаване на искане
  • Декларация
  • Подаване на задължителни документи за оценка на клиентите
  • удостоверение за регистрация на фирма, издадено не повече от 30 дни преди подаване на искането;
  • съвместен данъчен сертификат или отпечатано и надлежно подписано извлечение от заявката, доказващо, че клиентът е включен в базата данни на данъкоплатците без неплатени публични задължения, издаден не повече от 30 дни преди подаването на искането;
  • заверен образец на подпис или образец на подпис, изготвен и подписан от адвокат (оригинален екземпляр или копие, заверено от нотариус);
  • одитираните консолидирани финансови отчети за последните две закрити работни години, изготвени в съответствие с унгарските счетоводни правила или, при липса на такива, одитираните финансови отчети или одитираните опростени финансови отчети.

Важно съобщение:

Документите могат да се приемат само ако са представени в печатна форма, надлежно подписана на всяка страница