Възстановяване на акциз от заредено гориво

Като транспортна компания, която е регистрирана в страна членка на ЕС, и пътуваща в страни от ЕС, Вие имате право да възстановявате начисленото ДДС върху зареденето гориво, платените пътни такси, както и други стоки и услуги. Наред с правото да се възстанови платеното ДДС, редица европейски страни дават възможност и за частично възстановяване на платения акциз на дизеловите горива. Тези страни са Франция, Испания, Словения, Италия, Унгария и Белгия. По-долу ще Ви представим изискванията на всяка една от тези страни, както и ставките на възстановимия акциз към днешна дата.

Франция

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да бъде възстановен за период от 2 години назад, от момента на регистрация при агент за възстановяване на акциз. Акцизът се възстановява само при надлежно издадена фактура, в която е вписан: регистрационния номер на автомобила; бензиностанцията/региона на зареждане; количеството и единичната цена. Ставката на възстановяемия акциз във Франция е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.07.20 – 31.12.20 Все още не е публикуван (за камиони)
01.07.20 – 31.12.20 Все още не е публикуван (за автобуси)
01.01.20 – 30.06.20 € 0.1572 на литър (за камиони)
01.01.20 – 30.06.20 € 0.2171 на литър (за автобуси)
01.07.19 – 31.12.19 € 0.1771 на литър (за камиони)
01.07.19 – 31.12.19 € 0.2171 на литър (за автобуси)
01.01.19 – 30.06.19 € 0.1771 на литър (за камиони)
01.01.19 – 30.06.19 € 0.2171 на литър (за автобуси)
01.07.18 – 31.12.18 € 0.1775 на литър (за камиони)
01.07.18 – 31.12.18 € 0.2175 на литър (за автобуси)
01.01.18 – 30.06.18 € 0.1775 на литър (за камиони)
01.01.18 – 30.06.18 € 0.2175 на литър (за автобуси)
01.07.17 – 31.12.17 € 0.1142 на литър (за камиони)
01.07.17 – 31.12.17 € 0.1542 на литър (за автобуси)
01.01.17 – 30.06.17 € 0.1142 на литър (за камиони)
01.01.17 – 30.06.17 € 0.1542 на литър (за автобуси)

Испания

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. Обърнете внимание, че акцизът може да бъде възстановен само след регистрация при испанските власти и получаване на акцизен лицензионен номер. За предходен период акцизът не подлежи на възстановяване.  Ставката на възстановяемият акциз в Испания е 0,049 EUR на литър заредено гориво, без значение от региона на зареждане в Испания.

Словения

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да бъде възстановен за период от 1 година назад, от момента на регистрация при агент за възстановяване на акциз. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Словения е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
Септември 2020 Все още е е публикуван
Август 2020 Все още е е публикуван
Юли 2020   € 0.02119 на литър
Юни 2020   € 0.06047 на литър
Май 2020  € 0.11645 на литър
Април 2020   € 0.07729 на литър
Юни 2018 – Март 2020   € 0.06272 на литър
Май 2018 € 0.08530 на литър
Април 2018 € 0.08530 на литър
Март 2018   € 0.09605 на литър
Януари 2018   € 0.09605 на литър
Март 2016 – Декември 2017   € 0.09605 на литър
Февруари 2016 € 0.09575 на литър
Януари 2016 € 0.08746 на литър

Италия

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. и са с минимум емисионен клас 3, както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът се възстановява за тримесечен период. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Италия е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.04.20 – 30.06.20 € 0.21418 на литър
01.01.20 – 31.03.20 € 0.21418 на литър
01.10.19 – 31.12.19 € 0.21418 на литър
01.07.19 – 30.09.19 € 0.21418 на литър
01.04.19 – 30.06.19 € 0.21418 на литър
01.01.19 – 31.03.19 € 0.21418 на литър
01.10.18 – 31.12.18 € 0.21418 на литър
01.07.18 – 30.09.18 € 0.21418 на литър
01.04.18 – 30.06.18 € 0.21418 на литър
01.01.18 – 31.03.18 € 0.21418 на литър
01.10.17 – 31.12.17 € 0.21418 на литър

Унгария

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да се възстановява със задна дата, като искането за възстановяване се подава всяко тримесечие. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Унгария е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.07.20 – 30.09.20 HUF 13.5 на литър
01.04.20 – 30.06.20 HUF 3.5 на литър
01.01.20 – 31.03.20 HUF 3.5 на литър
01.10.19 – 31.12.19 HUF 3.5 на литър
01.07.19 – 30.09.19 HUF 3.5 на литър
01.04.19 – 30.06.19 HUF 3.5 на литър
01.01.19 – 31.03.19 HUF 3.5 на литър
01.10.18 – 31.12.18 HUF 7 на литър
01.07.18 – 30.09.18 HUF 7 на литър

Белгия

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. ,както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Обърнете внимание, че акцизът може да бъде възстановен само след регистрация при белгийските власти и получаване на акцизен лицензионен номер. За предходен период акцизът не подлежи на възстановяване. Ставката на възстановяемия акциз в Белгия е както следва:

Период Ставка за възстановяемия акциз
01.07.20 – 31.07.20 € 0.2476  за литър
01.06.20 – 30.06.20 € 0.2476  за литър
01.05.20 – 31.05.20 € 0.2476  за литър
01.04.20 – 30.04.20 € 0.2476  за литър
01.03.20 – 31.03.20 € 0.2476  за литър
01.02.20 – 29.02.20 € 0.2476  за литър
01.01.20 – 31.01.20 € 0.2476  за литър
01.12.19 – 31.12.19 € 0.2476  за литър
01.11.19 – 30.11.19 € 0.2476  за литър
01.10.19 – 31.10.19 € 0.2476  за литър
01.09.19 – 30.09.19 € 0.2476  за литър

Loading...
0