Възстановяване на акциз от заредено гориво

Възстановяване на акциз от заредено гориво

Като транспортна компания, която е регистрирана в страна членка на ЕС, и пътуваща в страни от ЕС, Вие имате право да възстановявате начисленото ДДС върху зареденето гориво, платените пътни такси, както и други стоки и услуги. Наред с правото да се възстанови платеното ДДС, редица европейски страни дават възможност и за частично възстановяване на платения акциз на дизеловите горива. Тези страни са Франция, Испания, Словения, Италия, Унгария и Белгия. По-долу ще Ви представим изискванията на всяка една от тези страни, както и ставките на възстановимия акциз към днешна дата.

Франция

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да бъде възстановен за период от 2 години назад, от момента на регистрация при агент за възстановяване на акциз. Акцизът се възстановява само при надлежно издадена фактура, в която е вписан: регистрационния номер на автомобила; бензиностанцията/региона на зареждане; количеството и единичната цена. Ставката на възстановяемия акциз във Франция е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.07.18 – 31.12.18 € 0,1775 на литър (за камиони)
01.07.18 – 31.12.18 € 0.2175 на литър (за автобуси)
01.01.18 – 30.06.18 € 0,1775 на литър (за камиони)
01.01.18 – 30.06.18 € 0,2175 на литър (за автобуси)
01.07.17 – 31.12.17 € 0,1142 на литър (за камиони)
01.07.17 – 31.12.17 € 0,1542 на литър (за автобуси)
01.01.17 – 30.06.17 € 0,1142 на литър (за камиони)
01.01.17 – 30.06.17 € 0,1542 на литър (за автобуси)
01.07.16 – 31.12.16 € 0,0796 на литър (за камиони)
01.07.16 – 31.12.16 € 0,1196 на литър (за автобуси)
01.01.16 – 30.06.16 € 0,0786 на литър (за камиони)
01.01.16 – 30.06.16 € 0,1186 на литър (за автобуси)
01.07.15 – 31.12.15 € 0,0487 на литър (за камиони)
01.07.15 – 31.12.15 € 0,0887 на литър (за автобуси)
01.01.15 – 30.06.15 € 0,0487 на литър (за камиони)
01.01.15 – 30.06.15 € 0,0887 на литър (за автобуси)

Испания

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. Обърнете внимание, че акцизът може да бъде възстановен само след регистрация при испанските власти и получаване на акцизен лицензионен номер. За предходен период акцизът не подлежи на възстановяване.  Ставката на възстановяемият акциз в Испания е 0,049 EUR на литър заредено гориво, без значение от региона на зареждане в Испания.

Словения

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да бъде възстановен за период от 1 година назад, от момента на регистрация при агент за възстановяване на акциз. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Словения е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
Декември 2018   € 0,06272 на литър
Ноември 2018   € 0,06272 на литър
Октомври 2018   € 0,06272 на литър
Септември 2018   € 0,06272 на литър
Август 2018   € 0,06272 на литър
Юли 2018   € 0,06272 на литър
Юни 2018   € 0,06272 на литър
Май 2018 :  € 0,08530 на литър
Април 2018 :  € 0,08530 на литър
Март 2018   € 0,09605 на литър
Януари 2018   € 0,09605 на литър
Март 2016 – Декември 2017   € 0,09605 на литър
Февруари 2016 € 0,09575 на литър
Януари 2016 € 0,08746 на литър

Италия

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. и са с минимум емисионен клас 3, както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът се възстановява за тримесечен период. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Италия е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.10.18 – 31.12.18 € 0,21418000 на литър
01.07.18 – 30.09.18 € 0,21418000 на литър
01.04.18 – 30.06.18 € 0,21418000 на литър
01.01.18 – 31.03.18 € 0,21418000 на литър
01.10.17 – 31.12.17 € 0,21418000 на литър
01.07.17 – 30.09.17 € 0,21418000 на литър
01.04.17 – 30.06.17 € 0,21418000 на литър
01.01.17 – 31.03.17 € 0,21418000 на литър
03.12.16 – 31.12.16 € 0,21418000 на литър
01.10.16 – 02.12.16 € 0,21418609 на литър
01.07.16 – 30.09.16 € 0,21418609 на литър

Унгария

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т., както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Акцизът може да се възстановява със задна дата, като искането за възстановяване се подава всяко тримесечие. Задължително условие е на фактурата да бъде вписан регистрационния номер на превозното средство. Ставката на възстановяемия акциз от Унгария е както следва:

Период Ставка на възстановяемия акциз
01.01.19 – 31.03.19 HUF 7 на литър
01.10.18 – 31.12.18 HUF 7 на литър
01.07.18 – 30.09.18 HUF 7 на литър
01.04.18 – 30.06.18 HUF 7 на литър
01.01.18 – 31.03.18 HUF 7 на литър
01.10.17 – 31.12.17 HUF 7 на литър
01.07.17 – 30.09.17 HUF 7 на литър
01.04.17 – 30.06.17 HUF 7 на литър
01.01.17 – 31.03.17 HUF 17 на литър

Белгия

Право да възстановяват акциз имат всички камиони с обща минимална маса 7,5 т. ,както и автобуси за транспорт на пътници с минимум 9 места. Обърнете внимание, че акцизът може да бъде възстановен само след регистрация при белгийските власти и получаване на акцизен лицензионен номер. За предходен период акцизът не подлежи на възстановяване. Ставката на възстановяемия акциз в Белгия е както следва:

Период Ставката на възстановяемия акциз
01.01.19 – 31.01.19 € 0,2476158 на литър
01.12.18 – 31.12.18 € 0,2476158 на литър
01.11.18 – 30.11.18 € 0,2476158 на литър
01.10.18 – 31.10.18 €  0,2476158  на литър
01.09.18 – 30.09.18 € 0,2476158   на литър
1.08.18 – 31.08.18 €  0,2374094 на литър
19.07.18 – 31.07.18 € 0,2374094 на литър
11.07.18 – 18.07.18 € 0,2374094 на литър
01.07.18 – 10.07.18 € 0,2328094 на литър
23.06.18 – 30.06.18 € 0,2328094 на литър
13.06.18 – 22.06.18 € 0,2249094 на литър
05.06.18 – 12.06.18 € 0,2212094 на литър
01.06.18 – 04.06.18 € 0,2133094 на литър
01.05.18 – 31.05.18 € 0,2133094 на литър
01.04.18 – 30.04.18 € 0,2133094 на литър
09.03.18 – 31.03.18 € 0,2133094 на литър
01.03.18 – 08.03.18 € 0,2075094 на литър
13.02.18 – 28.02.18 € 0,2075094 на литър
06.02.18 – 12.02.18 € 0,1930094 на литър
01.02.18 – 05.02.18 € 0,1859094 на литър
01.01.18 – 31.01.18 € 0,1859094 на литър
01.12.17 – 31.12.17 € 0,1774298 на литър
01.11.17 – 30.11.17 € 0,1774298 на литър
01.10.17 – 31.10.17 € 0,1774298 на литър
01.09.17 – 30.09.17 € 0,1774298 на литър

Изчислете сумата, която може да възстановите от ДДС и Акциз

За да остойностим възстановяването на акциза, Ви предлагаме следната примерна калкулация, която е изготвена съгласно акцизните ставки за месец декември 2018. В полето за гориво може да въведете израходванот от Вас гориво и избирайки страната, в която сте пътували, автоматично ще видите, каква сума може да Ви бъде възстановена. Като средни стойности за всяка държава използваме цени в евро:

  • Франция – 0.1775 €
  • Испания –  0.049 €
  • Словения – 0.06272 €
  • Италия – 0.21418 €
  • Унгария – 0.021 €
  • Белгия – 0.247616 €

Екипът на Truckpoint е насреща, за да отговори на Вашите въпроси и да Ви съдейства с необходимите документи за регистрация за възстановяване на акциз от дизелово гориво.

Loading...
0
2019-03-13T16:14:55+00:00март 5th, 2019|