12 % увеличение на тол таксите в Сърбия от 1 юли

Парламентарната комисия по финанси, държавния бюджет и контролът на изразходването на публични средства прие предложение за изменение на Закона за ползване на обществени блага, който ще увеличи цената на пътната такса в Сърбия с 12%, както и законопроект, който позволява започването на строителството на Моравския коридор.

За най-често използваните от български граждани участъци, таксите са следните:

– От Цариброд до Ниш – 210 динара (1,78 евро)
– От Белград до Ниш – 900 динара (7,65 евро)
– От Ниш до Прешево – 600 динара (5,10 евро)
– От Белград до Шид – 410 динара (3,48 евро)
– От Нови Сад до Белград – 240 динара (2 евро)
– От Белград до Суботица – 630 динара (5,35 евро)

Таксите могат да бъдат заплащани в динари, евро или с банкови карти.

От Министерство на външните работи напомнят на българските граждани, че контролът на средната скорост, която е 130 км/ч, по автомагистралите в Сърбия, продължава да се извършва като се измерва времето от пункт до пункт за плащане на магистралните такси.

Милена Тадич от Министерството на финансите заяви пред финансовата комисия, че цената на пътните такси се увеличава, така че да може да се поддържа по-нататъшното строителство и поддръжка на пътищата.

Тя отбеляза, че промените в Закона за ползване на обществени блага са частично постигнати чрез хармонизиране с директивата на Европейския съюз, която предвижда, че таксите за изминат участък трябва да осигуряват реалистични разходи за поддръжка, развитие и изграждане на магистрали.

Миодраг Поледица от Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата казва, че предложеният закон за изграждането на Моравския коридор дава правното основание за осъществяването на този проект imajcuhi в смисъл, че проектно-техническата документация е „напълно готова“.

Той добави, че отчуждаването на земята от Pojat до Крушевац е във финална фаза и че сега е необходимо да се избере стратегически партньор и финансови средства за започване на строителството.

Посочва, че Моравският коридор свързва половин милион жители и е с дължина 110 км.

„Този коридор е разделен на три основни участъка, първият от Поят до Крушевац, дълъг около 26,5 км, средният участък, който е най-сложен от Крушевац до Адран, а третият от Адран до 30,6 км“ – посочи Поледица.