Промяна на пътните такси в Германия от 1 октомври 2021г.

Федерална Република Германия информира за извършено ново изчисление и актуализация на калкулирането на цените на пътните такси в страната. Съдът издаде закон,  влезли в сила на 1 октомври 2021г., с който се коригират таксите на база на преизчисляване на пътните разходи, като засяга периода от 28 Октомври 2020г. до 30 Септември 2021г. В тази връзка следва възстановяване на средства от пътните такси за тежкотоварни автомобили пътували в Германия през съответния период.

Емисионен клас Брой оси Инфраструктурни разходи Замърсяване на въздуха Коефицент на шума Обща сума пътни такси
Euro 6 7.5т < 12т 0,065 € 0,012 € 0,002 € 0,079 €
12т < 18т 0,112 € 0,012 € 0,002 € 0,126 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,012 € 0,002 € 0,169 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,012 € 0,002 € 0,183 €
Euro 5 7.5т < 12т 0,065 € 0,023 € 0,002 € 0,090 €
12т < 18т 0,112 € 0,023 € 0,002 € 0,137 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,023 € 0,002 € 0,180 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,023 € 0,002 € 0,194 €
Euro 4 7.5т < 12т 0,065 € 0,034 € 0,002 € 0,101 €
12т < 18т 0,112 € 0,034 € 0,002 € 0,148 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,034 € 0,002 € 0,191 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,034 € 0,002 € 0,205 €
Euro 3 7.5т < 12т 0,065 € 0,067 € 0,002 € 0,134 €
12т < 18т 0,112 € 0,067 € 0,002 € 0,181 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,067 € 0,002 € 0,224 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,067 € 0,002 € 0,238 €
Euro 2 7.5т < 12т 0,065 € 0,078 € 0,002 € 0,145 €
12т < 18т 0,112 € 0,078 € 0,002 € 0,192 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,078 € 0,002 € 0,235 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,078 € 0,002 € 0,249 €
Euro 1/ Euro 0 7.5т < 12т 0,065 € 0,089 € 0,002 € 0,156 €
12т < 18т 0,112 € 0,089 € 0,002 € 0,203 €
> 18 т с до 3 оси 0,155 € 0,089 € 0,002 € 0,246 €
> 18 т с 4 и повече оси 0,169 € 0,089 € 0,002 € 0,260 €

Онлайн портал за възстановяване на пътни такси

На 3 ноември 2021г. Федералната служба за транспорт на товари BAG –  активира онлайн портал за възстановяване на надчислени пътни такси. Необходимите документи, които трябва да бъдат представени са всички месечни извлечения за пътни такси от Toll Collect или съответен доставчик на Европейската Електронна услуга за таксуване /EEMD/, за целия период от 28/10/2020г. до 30/09/2021г. Truckpoint е Ваш сигурен партньор, на който може да се доверите за съдействие с регистрирането в портала, обработката на файловете и подаването на всички необходими документи, които се изискват, за стартиране на процедурата по възстановяване. Регистрацията в сайта се използва единствено за подаване на заявления за възстановяване на такси със задна дата на надчислени федерални такси за магистрали за определения период.

Сума за възстановяване на пътни такси за тежкотоварни автомобили

Ставките, за които се заявява възстановяване са публикувани от Toll Collect и BAG:

Пътни такси за превозни средства

 До 28.10.2021 г

цент/км

  След 28.10.2021 г

цент/км

  Възстановяване

цент/км

7.5 т < 12т 8,0 6,5 1,5
12т < 18т 11,5 11,2 0,3
> 18т до 3 оси 16,0 15,5 0,5
> 18т с 4 и повече оси 17,4 16,9 0,5

От  сумите за възстановяване, показани в последната колона, умножени по документираните километри, подлежащи на такса в периода на възстановяване може да се изчисли размерът на иска за възстановяване на пътни такси.

Срокът, в който ще бъде активен портала за подаване на заявления е Декември 2023г.