Пътна такса в Люксембург – EUROVIGNETTE

Системата за пътни такси в Дания се управлява от „Eurovignette“. Евровинетката се пази електронно и няма нужда от предварителна регистрация. Освен това, от Октомври 2008, няма нужда да се съхраняват допълнителни документи. Задължително е тежкотоварните автомобили с общо тегло над 12 тона да я закупят, за да могат да използват магистрали и други пътища в Люксембург, Холандия, Дания, и Швеция.

Изисквания за бордово устройство: Не.
Пътища подлежащи на такса: Всички пътища.

Имайте предвид обаче, че за да излезете от магистралите с камион, трябва да имате специално разрешение или адрес за товарене/разтоварване.

Как да платя?

• Онлайн резервация или на бензиностанция

а) Карти за гориво
б) Банкови карти

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Люксембург?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас