Пътни такси в Европа за 2022 г.

Всяка година екипът от консултанти на Тръкпойнт подготвя анализ на база ръста на цените на всички пътни такси в Европа. През 2022-ра сме подготвени без изключение!
С настоящата статия Ви информираме относно промените, които влизат в сила през новата година. Любопитното сега е, че някои държави намалиха своите пътни такси!

Австрия

Увеличението на пътната такса е в сила от 01.01.2022 г.

За автомобили с емисионен клас 5 и EEV, с 4+ оси увеличението е средно 1.31 %, а за емисионен клас 6 e 1,51 %.

Емисионен клас 2021 2022 Изменение 2021 2022 Изменение 2021 2022 Изменние
2 оси 2 оси 3 оси 3 оси 4 оси и повече 4 оси и повече
Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ
Тип на движението Е / H2** 0,0981 0,0985 0,0501 0,0505 -49% -49% 0,13797 0,13889 0,07169 0,07169 -48,71% -48,38% 0,20657 0,20773 0,10577 0,10693 -48.80% -48,52%
Евро 6 0,2001 0,2005 0,2031 0,2035 1,50% 1,50% 0,28077 0,28169 0,28497 0,28589 1,50% 1,49% 0,41702 0,41818 0,42332 0,42448 1,51% 1,51%
Евро 5 / EEV 0,2098 0,2102 0,2125 0,2129 1,29% 1,28% 0,29435 0,29527 0,29813 0,29905 1,28% 1,28% 0,43399 0,43515 0,43966 0,44082 1,31% 1,30%
Евро 4 0,2167 0,2171 0,2194 0,2198 1,25% 1,24% 0,30401 0,30493 0,30779 0,30871 1,24% 1,24% 0,44503 0,44619 0,45070 0,45186 1,27% 1,27%
Евро 0 до 3 0,2373 0,2377 0,2400 0,2404 1.14% 1.14% 0,33285 0,33377 0,33663 0,33755 1,14% 1,13% 0,47799 0,47915 0,48366 0,48482 1,19% 1,18%

Германия:

За Германия не се предвижда промяна в пътната такса през 2022, предвид че на 1 Октомври 2021 поради законови причини я намали. В таблицата по-долу може да се запознаете с текущите тарифи:
Емисион клас Замърсяване на въздуха (евроцент/км) Коефицент на шум (евроцент/км) Клас на оси и тегло Инфраструктурни разходи (евроцент/км) Пътна такса (евроцент/км)
Евро 6 1.2 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 7.9
12 – 18 т. 11.20 12.6
>18 т. до 3 оси 15.5 16.9
>18 т. от 4+ оси 16.9 18.3
Евро 5, EEV 1 2.3 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 9
12 – 18 т. 11.2 13.7
>18 т. до 3 оси 15.5 18
>18 т. от 4+ оси 16.9 19.4
Евро 4, Евро 3 + КНР 2** 3.4 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 10.1
12 – 18 т. 11.2 14.8
>18 т. до 3 оси 15.5 19.1
>18 т. от 4+ оси 16.9 20.5
Евро 3, Евро 2 + КНР 1** 6.7 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 13.4
12 – 18 т. 11.2 19.2
>18 т. до 3 оси 15.5 23.5
>18 т. от 4+ оси 16.9 24.9
Евро 2 7.8 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 14.5
12 – 18 т. 11.2 19.2
>18 т. до 3 оси 15.5 23.5
>18 т. от 4+ оси 16.9 24.9
Евро 1, Евро 0 8.9 0.2 7.5 – 11.99 т. 6.5 15.6
12 – 18 т. 11.2 20.3
>18 т. до 3 оси 15.5 24.6
>18 т. от 4+ оси 16.9 26

Франция:

Френските магистрални такси обикновено се увеличават повече или по-малко в съответствие с инфлацията, в началото на всяка година или след 1 Февруари. През 2022 Френските власти предвиждат се увеличение на пътната такса средно с 2 %, за справка през 2021 увеличението беше в размер на 0,44%/средно.

Движение по М35 в зоната на Еврометрополис Страсбург – На 17 декември 2021 г. бе открит A355 – западният обиколен път на Страсбург, който свързва Innenheim с Vendenheim. Тази 24-километрова магистрала с тол такси, в регион, за който е известно, че няма тол такси, има цени, които са сред най-високите във Франция или както следва:

от 9 до 16,60 евро за тежкотоварни автомобили и автобуси.

Испания:

В Испания пътните такси на държавните магистрали се покачват с 1,97%/средно, като четири  от тях AP-7 (Аликанте-Картахена), AP-46, в участъка Алто де Лас Педризас-Малага, AP-9 (Ел Ферол-португалската граница), се увеличават с 2,99% , а AP- 6, Вилалба – Аданеро го прави с 2,84%. Магистралната мрежа управлявана от Сеитса, замразяват цените.

Евровинетки:

Не се предвижда промяна в цената на евровинетките.
2021 2022 Изменение
Годишна Годишна Годишна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 1407 2359 Euro 0 1407 2359 Euro 0 0 0
Euro 1 1223 2042 Euro 1 1223 2042 Euro 1 0 0
Euro 2 1065 1776 Euro 2 1065 1776 Euro 2 0 0
Euro 3 926 1543 Euro 3 926 1543 Euro 3 0 0
Euro 4 842 1404 Euro 4 842 1404 Euro 4 0 0
Euro 5 796 1327 Euro 5 796 1327 Euro 5 0 0
Euro 6 750 1250 Euro 6 750 1250 Euro 6 0 0
Месечна Месечна Месечна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 140 235 Euro 0 140 235 Euro 0 0 0
Euro 1 122 204 Euro 1 122 204 Euro 1 0 0
Euro 2 106 177 Euro 2 106 177 Euro 2 0 0
Euro 3 92 154 Euro 3 92 154 Euro 3 0 0
Euro 4 84 140 Euro 4 84 140 Euro 4 0 0
Euro 5 79 132 Euro 5 79 132 Euro 5 0 0
Euro 6 75 125 Euro 6 75 125 Euro 6 0 0
Седмична Седмична Седмична
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 37 62 Euro 0 37 62 Euro 0 0 0
Euro 1 32 54 Euro 1 32 54 Euro 1 0 0
Euro 2 28 47 Euro 2 28 47 Euro 2 0 0
Euro 3 24 41 Euro 3 24 41 Euro 3 0 0
Euro 4 22 37 Euro 4 22 37 Euro 4 0 0
Euro 5 21 35 Euro 5 21 35 Euro 5 0 0
Euro 6 20 33 Euro 6 20 35 Euro 6 0 0
Дневна Дневна Дневна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 12 12 Euro 0 12 12 Euro 0 0 0
Euro 1 12 12 Euro 1 12 12 Euro 1 0 0
Euro 2 12 12 Euro 2 12 12 Euro 2 0 0
Euro 3 12 12 Euro 3 12 12 Euro 3 0 0
Euro 4 12 12 Euro 4 12 12 Euro 4 0 0
Euro 5 12 12 Euro 5 12 12 Euro 5 0 0
Euro 6 12 12 Euro 6 12 12 Euro 6 0 0

Белгия:

В регион Валония има увеличение на пътната такса от 01.01.2022. За автомобили над 32т, емисионен клас 5 или 6, увеличението е от 0,137 EUR на 0,14 EUR на км.

Тарифите ще останат непроменени във Фландрия и Брюксел, тъй като те вече бяха увеличени на 1 юли 2021 г.

Евро/км Валония Фландрия Brussels Highway Brussels Urban Area
3.5 – 12 т 12-32 т. >32 т. 3.5 – 12 т 12-32 т. >32 т. 3.5 – 12 т 12 – 32т. > 32 т. 3.5 – 12 т 12 – 32 т. >32 т.
Euro 0 0.160 0.215 0.219 0.134 0,228 0.255 0.170 0.228 0.232 0.218 0.305 0.339
Euro 1 0.160 0.215 0.219 0.134 0.228 0.255 0.170 0.228 0.232 0.218 0.305 0.339
Euro 2 0.160 0.215 0.219 0.134 0.228 0.255 0.170 0.228 0.232 0.218 0.305 0.339
Euro 3 0.138 0.193 0.197 0.110 0.204 0.232 0.146 0.204 0.209 0.189 0.276 0.310
Euro 4 0.104 0.159 0.163 0.074 0.168 0.196 0.110 0.168 0.173 0.153 0.240 0.274
Euro 5 0.081 0.136 0.140 0.062 0.156 0.183 0.098 0.156 0.160 0.138 0.225 0.259
Euro 6 0.081 0.136 0.140 0.050 0.144 0.172 0.086 0.144 0.149 0.115 0.202 0.236

Италия:

За Италия не се предвижда промяна в пътната такса при 98% от магистралната мрежа. Изключение прави участъка от Пиаченца до Бреша на магистрала A21, управлявана от концесионера Autovia Padana (SIAS Group), на която от 01.01.22 г., тарифата на пътната такса е увеличена с +5,45%.

Полша:

1 Януари 2022 г. ще се променят ставките на таксите за платени пътни участъци за тежкотоварни превозни средства. Промяната е свързана с механизма за индексиране.

Категория превозно средство Електронна тол такса за шофиране на 1км национален път, според EURO клас на превозното средство
макс. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
Моторни превозни средства с максимална разрешена маса >3,5 t и <12 t 0.42 0.37 0.30 0.21
Моторни превозни средства с най-малко разрешена максимална маса

12т

0.56 0.48 0.39 0.29
Автобуси с +9 места, с всякаква максимална разрешена маса 0.42 0.37 0.30 0.21
Категория превозно средство Електронна тол такса за шофиране на 1км национален път, според EURO клас на превозното средство
макс. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
Моторни превозни средства с максимална разрешена маса >3,5 t и <12 t 0.34 0.30 0.23 0.17
Моторни превозни средства с най-малко разрешена максимална маса

12т

0.44 0.39 0.31 0.22
Автобуси с +9 места, с всякаква максимална разрешена маса 0.34 0.30 0.23 0.17
Категория превозно средство Електронна тол такса за шофиране на 1км национален път, според EURO клас на превозното средство
макс. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
Моторни превозни средства с максимална разрешена маса >3,5 t и <12 t 0.40 0.28 0.22 0.16
Моторни превозни средства с най-малко разрешена максимална маса

12т

0.42 0.37 0.29 0.21
Автобуси с +9 места, с всякаква максимална разрешена маса 0.32 0.28 0.22 0.16
Категория превозно средство Електронна тол такса за шофиране на 1км национален път, според EURO клас на превозното средство
макс. EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5
Моторни превозни средства с максимална разрешена маса >3,5 t и <12 t 0.32 0.28 0.22 0.16
Моторни превозни средства с най-малко разрешена максимална маса

12т

0.42 0.37 0.29 0.21
Автобуси с +9 места, с всякаква максимална разрешена маса 0.32 0.28 0.22 0.16

Словакия:

Не се предвижда промяна в цената на пътната такса

Чехия

От 01.01.2022 се добавят нови 66.5 км към платената пътна мрежа, като размерът на тарифите изчисляващи пътната такса остава непроменен.

От 05:00 до 22:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,056 0,076 0,096 0,116 0,048 0,064 0,081 0,099 0,044 0,060 0,076 0,092 0,042 0,056 0,071 0,086
<7,5 t; 12 t) 1,163 1,563 1,983 2,408 0,985 1,324 1,680 2,040 0,918 1,234 1,566 1,901 0,861 1,157 1,468 1,782
≥12 t 3,045 4,091 5,191 6,295 2,580 3,466 4,398 5,333 2,404
3,230
4,099
4,969
2,253
3,028
3,842
4,657

От 22:00 до 05:00

Toll rates table [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси
2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5
(3,5 t; 7,5 t) 0,057 0,076 0,096 0,117 0,048 0,064 0,082 0,099 0,045 0,060 0,076 0,093 0,042 0,056 0,072 0,087
<7,5 t; 12 t) 1,169 1,571 1,993 2,421 0,992 1,332 1,691 2,053 0,924 1,242 1,576 1,914 0,867 1,165 1,478 1,795
≥12 t 3,060 4,112 5,218 6,324 2,596 3,487 4,425 5,361 2,420 3,251 4,126 4,997 2,269 3,049 3,869 4,686

Тарифи за пътни такси за превозни средства в електронната пътна система, с изключение на превозни средства от категория М2 и М3 за използване на пътища от първа категория

05:00 до 22:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой на осите

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,048 0,061 0,074 0,027 0,037 0,047 0,057 0,024 0,032 0,041 0,050 0,021 0,029 0,036 0,044
<7,5 t; 12 t 0,743 0,998 1,266 1,537 0,565 0,759 0,963 1,170 0,498 0,669 0,849 1,031 0,440 0,592 0,751 0,912
≥12 t 1,944 2,611 3,314 4,016 1,479 1,987 2,521 3,053 1,303 1,751 2,222 2,689 1,153 1,549 1,965 2,378
Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,049 0,062 0,075 0,028 0,037 0,047 0,057 0,024 0,033 0,042 0,050 0,022 0,029 0,037 0,045
<7,5 t; 12 t) 0,749 1,006 1,276 1,550 0,571 0,767 0,974 1,182 0,504 0,677 0,859 1,043 0,446 0,600 0,761 0,924
≥12 t 1,960 2,633 3,341 4,044 1,495 2,008 2,548 3,082 1,319 1,772 2,249 2,718 1,168 1,570 1,992 2,406

Тарифи за пътни такси за превозни средства от категория М2 и М3 за използване на магистрали

Максимално допустимо

тегло

Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси
2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3
(3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,037 0,050
<7,5 t; 12 t 0,640 0,859 0,542 0,728 0,505 0,679 0,473 0,636
≥12 t 0,761 1,023 0,645 0,866 0,601 0,807 0,563 0,757
Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,038 0,051
<7,5 t; 12 t 0,643 0,864 0,545 0,733 0,508 0,683 0,477 0,641
≥12 t 0,765 1,028 0,649 0,872 0,605 0,813 0,567 0,762

Тарифи за пътни такси за превозни средства от категория M2 и M3 за използване на пътища от първа категория

Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,032 0,043 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026
<7,5 t; 12 t 0,408 0,549 0,311 0,417 0,274 0,368 0,242 0,325
≥12 t 0,486 0,653 0,370 0,497 0,326 0,438 0,288 0,387
Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,033 0,044 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026
<7,5 t; 12 t 0,412 0,553 0,314 0,422 0,277 0,372 0,246 0,330
≥12 t 0,490 0,658 0,374 0,502 0,330 0,443 0,292 0,392

Унгария:

От 01.01.2022 се предвижда увеличение на пътната такса в Унгария средно с 4.90 %.

Категория на превозното средство Емисионен клас 2022 2021 Изменени
Магистрала Основен път Магистрала Основен път Магистрала Основен път
[HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС
J2 ≤ EURO I 53,11 22,58 68,49 29,13 -22,46% -22,49%
EURO II; EURO III; EURO IV 62,48 26,57 59,56 25,33 4,90% 4,90%
≥ EURO V 71,85 30,56 50,63 21,53 41,91% 41,94%
J3 ≤ EURO I 74,5 39,12 96,09 50,45 -22,47% -22,46%
EURO II; EURO III; EURO IV 87,65 46,02 83,56 43,87 4,89% 4,90%
≥ EURO V 100,8 52,92 71,03 37,29 41,91% 41,91%
J4 ≤ EURO I 115,34 71,94 155,22 96,82 -25,69% -25,70%
EURO II; EURO III; EURO IV 135,69 84,63 129,35 80,68 4,90% 4,90%
≥ EURO V 162,83 101,56 109,95 68,58 48,09% 48,09%

Румъния: 

Не се предвижда промяна в цената на винетката.

Гърция: 

Считано от 01.01.2022 – Превозни средства със или без ремаркета, с четири или повече оси и височина над 2,20м.
Пункт Пътна такса 2022 Пътна такса 2021 Изменение
Aegean Motorway*(в случай, че използвате Eway у-во) Pelasgia 11,35 € 11,90 € -5%
Moschochori 13,02 € 13,70 €  -5%
Makrychori 8,28 € 8,70 €  -5%
Leptokarya 10,42 € 10,90 €  -5%
Kleidi 7,16 € 7,50 €  -5%
Egnatia Odos Tiria 7,40 € 7,40 € 0%
Ieropigi 4,90 € 4,90 € 0%
Malakasi 4,90 € 4,90 € 0%
Polimilos 4,90 € 4,90 € 0%
Malgara, Pamvotida 4,20 € 4,20 € 0%
Thessalioniki 1,50 € 1,50 € 0%
Analipsi 6,30 € 6,30 € 0%
Asprovalta 3,20 € 3,20 € 0%
Moustheni 8,40 € 8,40 € 0%
Iasmos 6,70 € 6,70 € 0%
Mesti 6,00 € 6,00 € 0%
Evzoni 6,30 € 6,30 € 0%
Strimoniko 3,50 € 3,50 € 0%
Promachonas 7,00 € 7,00 € 0%
Siatista 5,30 € 5,30 € 0%
Ardanio 4,20 € 4,20 € 0%
Aktio bridge 10,50 € 10,50 € 0%
Kentriki odos Sofades 11,10 € 10,50 € 6%
Trikala 6,95 € 6,80 € 2%
Ag. Triada 6,30 € 6,15 € 2%
Mavromantila 6,75 € 6,60 € 2%
Nea Odos (A.TH.E.) Afidnes 11,65 € 11,40 € 2%
Thiva 13,65 € 13,35 € 2%
Tragana 13,60 € 13,30 € 2%
Nea Odos (IONIA) Klokova 10,65 € 10,40 € 2%
Aggelokastro 12,50 € 12,25 € 2%
Menidi 10,65 € 10,45 € 2%
Terovo 11,00 € 10,80 € 2%
Moreas Odos Spathovouni 8,90 € 8,70 € 2%
Nestani 8,45 € 8,25 € 2%
Manari Bridge 6,85 € 6,70 € 2%
Veligosti 4,45 € 4,35 € 2%
Kalamata 6,75 € 6,60 € 2%
Petrina 10,30 € 10,05 € 2%
Olympia Odos Elefsina 7,60 € 7,40 € 3%
Isthmos 6,40 € 6,30 € 2%
Kiato 8,10 € 8,00 € 1%
Eleonas 11,50 € 11,30 € 2%
Rio 8,10 € 7,90 € 3%
Gefyra bridge Rio-Patra 43,00 € 42,00 € 2%