Пакет мобилност и промените за превозвачите през 2022 година

През 2017 и 2018 г. Европейската комисия представи 3 инициативи, насочени към подобряване на ефективността на автомобилния транспорт в Европа, както и социалните и оперативни условия, в които се извършва тази дейност. Това законодателство е известно като „Пакет за мобилност“. Публикуван е на 30 юли 2020 г. и съдържа серия от разпоредби, които влизат в сила по различно време. Новата наредба за времето за шофиране и времето за почивка вече е в сила от 20 август 2020 г. Новите правила за командироване на водачи влязоха в сила на 2 февруари 2022 г. Следващият етап беше на 21 февруари, когато най-широкообхватните мерки от пакет мобилност станаха активни.

Според Европейската комисия мерките имат за цел да подобрят правата на шофьорите на камиони, особено тяхното работно време и минималната работна заплата. По мнението на анализаторите в индустрията обаче, промените са свързани и с контрола на каботажният транспорт в Европа.

Ефектите от пакет Mобилност на ЕС ще повлияят на планирането на транспорта, включително и на разходите за транспорт. Ето защо е много важно да следвате промените, за да осигурите правилно планиране.

Промените съгласно пакет Мобилност от Август 2020 г. и Февруари 2022 са както следва:

Време за шофиране и период на почивка (в сила от август 2020 г.)

 • Шофьорите на камиони нямат право да прекарват седмичната си почивка в кабината
 • Седмичната почивка трябва да се провежда в подходящо и неутрално по отношение на пола настаняване, включително спални и санитарни помещения
 • Настаняването трябва да се заплаща от работодателя
 • На шофьорите на камиони трябва да се даде възможност да се връщат у дома на всяка 3-та до 4-та седмица

Работно време (в сила от Февруари 2022 г.)

 • Средно седмично работно време от максимум 48 часа за период от 4 месеца
 • Максимално дневно работно време от 10 часа в рамките на период от 24 часа, когато се извършва нощна работа

Командироване на шофьори (в сила от Февруари 2022 г)

 • Предоставя на шофьора социални условия, условията на работа и заетост в страната, в която шофира (товарене/разтоварване и каботаж – не е приложимо за транзитни преминавания). Въвежда се изискване да се заплаща на водача най-малко минималната работна заплата, определена в държавата-членка на ЕС, където той или тя извършва каботаж, комбиниран транспорт или международни международен търговски превози.
 • Прилага се по-време на транспортиране, но не и по време на почивка
 • Информация за пътуването трябва да бъде входирана преди началото на транспортната дейност в IMI, чрез подаване на декларация.
 • Шофьорите на камиони трябва да спират след всяко преминаване на границата и да документират в тахографа държавата, чиято граница току-що е премината. Това не се отнася за автоматичните тахографи.

Каботаж (в сила от Февруари 2022г.)

 • Правилата за каботажа вече се прилагат и за комбинирания транспорт
 • Когато камионът достигне максимално разрешените каботажни превози в конкретна държава, камионът трябва да напусне страната за период от 4 дни, преди да се върне в страната
 • Камионът трябва да се връща на домашния адрес на превозвача на всеки 8 седмици. Дефиницията за произход е държавата-членка на установяване, това важи и за превози от трети страни

Очаквани странични ефекти за всички правила от анализатори в индустрията

 • За транспортни компании, работещи в Западна Европа, ще бъде по-привлекателно да имат база в Западна или Централна Европа.
 • малките и средни компании от Източна Европа е много вероятно да се пренасочат към вътрешните пазари, тъй като финансовите разходи за транспортиране на стоки до други страни от ЕС ще бъдат нерентабилни. Следователно в Западна Европа се очаква недостиг на капацитет, а в Източна Европа се очаква излишък.
 • недостигът на шофьори се очаква да се увеличи поради по-ниската производителност на настоящите водачи.
 • увеличеното заплащане за неработни дни ще демотивира работните равни дни в годината, което би довело до по-ниска производителност на шофьор и следователно необходимостта от наемане на повече шофьори, за да поддържа същия брой камиони да работят на пълен работен ден.
 • недостигът на камиони в Западна Европа ще се увеличи поради изискванията за връщане у дома (повече камиони, които карат до и от родните страни). Проучванията показват, че недостига ще варира между 5-10%, в различните страни от ЕС.
 • дневните за шофьори ще бъдат заменени с по-висока заплата. Това означава, че 65% от заплатата ще се облага с данък и социално таксуване след въвеждането на пакета за Мобилност. За българските превозвачи това означава 24% увеличение на разходите за заплати на шофьорите.
 • по-сложна администрация, документация и отчетност – Допълнителна администрация за всяко от новите законодателства за превозвачите поради затегнатите изисквания за документация спрямо досегашното ниво.
 • отрицателно влияние върху околната среда – връщането на превозните средства в страната по произход може потенциално да доведе до 2,9 милиона тона допълнителни емисии на CO2 през 2023 г. (увеличение с 4,6% на емисиите на международния автомобилен товарен превоз).

Бъдещи промени

SMART тахографи (GPS мониторинг) – 21.08.2023 г.

Допълнителни промени в тахографите – 21.08.2025г.

Тахографи за камиони/товарни микробуси над 2,5 тона – 01.07.2026 г.

Изправени сме пред много мащабни и скъпи промени в международния транспорт в цяла Европа в резултат на политическите решения за въвеждане на нови, по-строги условия за автомобилния транспорт. Все още не знаем всички последици от новите правила – включително развитието на разходите, но вече е факт, че международните превозвачи са по-малко склонни да поддържат същото ниво на дейност.
Ето защо нашата компания има решение, чрез което да намалите административната и документална тежест, по повод командироването на шофьори. Готови сме да ви помогнем за управлението на тези процеси и с цел превенция от нарушения!
За повече информация може да се свържете с екипа на Тръкпойнт тук или на:

Email: office@truckpoint.co

Телефон: +359 2 423 67 40