Товарни автомобили с първа регистрация след 15 юни 2019 г. трябва да бъдат оборудвани с цифрови тахографи от второ поколение

В страните членки на ЕС, в съответствие с регламенти 2014/165, 2016/799 и изменение 2018/502, се въвежда изискване за задължително инсталиране на нови цифрови тахографи от второ поколение за търговски превозни средства, регистрирани след 15 юни 2019 г. Това са т.нар. интелигентни (smart) тахографи, отговарящи на изискванията на Регламент № 2016/799 на ЕС.

Въпреки това, няма изискване за инсталиране на интелигентен тахограф в Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR) от 1970 г. Понастоящем на нивото на Икономическата комисия за Европа към ООН се разглежда възможността за изменение на AETR. В същото време, няма пречки за извършване на международен превоз от превозни средства, оборудвани с цифрови тахографи от първото поколение и аналогови тахографи на територията на Европейския съюз.

Дигиталните тахографи от второ поколение позволяват свързване към глобални навигационни сателитни системи (ГНСС), географското местоположение се записва на всеки три часа, в това число, и когато ПС е спряло.

Какво представляват смарт тахографите?

Интелигентните тахографи са новото поколение задължителни цифрови записващи бордови устройства, които прилагат законодателството на ЕС относно професионалните шофьори и времето за почивка (социално регулиране). Новите функции се използват пълноценно от модерни цифрови технологии като сателитно позициониране, комуникация на къси разстояния за пътни агенти и взаимосвързаност с други телематични приложения (като интелигентно паркиране или плащане при управление на приложения) чрез хармонизиран интерфейс на смарт транспортна система. То ще позволи автоматично записване на начало и крайно местоположение на пътуванията и ще даде възможност за отдалечен достъп до някои данни на тахографа чрез безжично предаване на данни на контролните органи.

Съобщения относно дейностите по оперативна съвместимост (Искане за изпитване, нови кодове на производителя…) трябва да се изпращат на: jrc-iot@ec.europa.eu

Комуникациите относно новата политика по отношение на ERCA и прегледа на националните политики (искане за подписване на сертификати, ключове за тестване) трябва да се изпращат на адрес: jrc-erca@ec.europa.eu или като пишете на:

Орган за сертифициране на цифрови тахографи
Ръководител на отдел „Гражданска и гражданска сигурност на гражданите“
Дирекция „Космическа сигурност и миграция“
Съвместен изследователски център (TP 361)
Европейска комисия
Via Enrico Fermi, 2749
I-21027 Испра (Вирджиния)