Насоки на ЕК относно прилагането на разпоредбите на законодателните актове от Пакет мобилност

В момента индустрията на автомобилния товарен транспорт в Европа изпитва несигурност поради различни фактори. Несъмнено един от най-належащите въпроси в момента, свързани с европейския пазар на автомобилни товари, са настъпилите промени в пакет „Мобилност“. Най-ранната промяна бе тази с дата 2 февруари 2022 г. Тя се отнася директно до правилата за почивка на водача, връщането на камиона в държавата на регистрация и промените в правилата за каботаж. Екипът на Тръкпойнт систематизира предоставената информация от ГД „Мобилност и транспорт“ на ЕК. В линковете по-долу може да получите отговорите на всички важни въпроси относно прилагането на разпоредбите.

Време на управление и почивка

Предоставяме информация за минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и др

Въпроси и отговори относно времето на управление и почивка – Част 1
Въпроси и отговори относно времето на управление и почивка – Част 2

Правила относно командироването на водачи

Въпроси и отговори относно прилагането на разпоредбите за командироване в международния автомобилен товарен транспорт – Част 1 – Насоките прецизират отделните случаи на командироване, както и моментът на започване и приключване на същото.

Въпроси и отговори относно прилагането на разпоредбите за командироване в международния автомобилен транспорт – Част 2 –  Включват пояснения относно прилагането правилата на командироване за самонаети водачи, изпращане на декларацията за командироване през IMI, транспортни операции с трети страни, проверките на пътя и в помещенията на транспортните оператори, както и информация за санкционния режим. 

Правила за достъп до пазара 

Пояснен е моментът на започване на каботажна операция, начинът на отброяване на операциите, започване на период на почивка между два каботажни цикъла, начина на калкулиране на този период и други.

Въпроси и отговори относно правилата за каботажна дейност, приложими от 21 февруари 2022 г. 

Тахографи

Пояснен е моментът за въвеждане на кода на държавата в тахографа, с оглед спазване и на пътната безопасност.

Въпроси и отговори относно ръчното въвеждане на данните за преминаване на граници в тахографа съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 165/2004

В случай, че желаете да се възползвате от нашата услуга по управление на процеса свързан с командировъчните на шофьори, може да се свържете с нас от тук или на:

E-mail: office@truckpoint.co

Телефон: +359 2 423 67 40