Най-честите причини, водещи до налагане на глоба за неплатена пътна такса в Европа

Всяка една страна в Европа има въведена система за плащане на пътна такса (както за леки, така и за тежкотоварни автомобили) – дали чрез електронна система за отчитане изминатите километри или чрез винетен стикер. Различните държави имат своя специфика при отчитане и плащане на дължимата тол такса.  В случай на неплатена, но дължима пътна такса – се налага глоба. Размерът на глобата варира в различните страни, и зависи от причината, довела до неплащането на тол таксата.

По-долу ще разгледаме най-честите причини, водещи до налагане на глоба за неплатена пътна такса, както и страните, в които най-често биват санкционирани транспортните фирми.

Какви са често срещаните причини за налагане на глоба:

На първо място ще посочим неправилно въведени данни на превозното средство, което ползва бордово устройство за заплащане на тол такси.

Всяко бордово устройство, без значение за коя страна, се издава за конкретен регистрационен номер на автомобил. В случай че регистрационния номер на автомобила, който ползва дадената машинка, не съответства на въведения в нея регистрационен номер на превозно средство, пътната такса се счита за неплатена и вие подлежите на глоба.

Друга ситуация, в която можете да бъдете глобени, е неправилно въведени оси и емисионен клас на превозното средство в бордовото устройство. Има страни, като Чехия, Полша, Словакия, Словения, Австрия, в които издаването на устройството е с 2 оси, и се налага шофьора да направи допълнителна настройка на 5+ оси, ако пътува цяла композиция. Ако шофьора на композицията пропусне да направи тази настройка, пътната такса се счита за неплатена в пълен размер и вие подлежите на санкция. За да избегнете глоба, Truckpoint препоръчва преди да влезете в дадена страна, винаги да проверявате дали Вашето бордово устройство за заплащане на пътна такса е с въведени правилни параметри на автомобила, който го ползва.

Глоба може да бъде наложена и в случай, когато машинката не функционира правилно, шофьорът не е предприел действия за подмяна/зареждане на машинката и съответно пътната такса не е отчетена и платена. Бордовите устройства за отделните страни дават различни индикации при неизправност, а ето и кои са те:

  • Червена светлина, която сигнализира, че устройството не отчита тол таксата
  • Изписва се думата „error” на дисплея на устройството
  • Четири акустични сигнала, които известяват, че машинката не работи

Когато забележите някоя от тези индикации, трябва веднага да посетите най-близкият пункт на пътния оператор за дадената държава. Служителите на пункта ще проверят устройството, ако е необходимо ще го подменят, за да продължите по пътя си с изрядно работещо устройство и без риск да бъдете глобени.

Друга причина, поради която е възможно устройството да не отчита таксата, е липсата на достатъчна наличност в машинката. Ако Вашето устройство работи в режим при пей (pre-pay), е необходимо да отидете до най-близкия пункт на пътния оператор, за да зареди заредите бордовото устройство в брой, с банкова карта или с горивна карта. Ние препоръчваме, при всяко влизане в страна, в която която плащате с при пей машинка, да спрете на пункт, да проверите наличността и ако е необходимо, да дозаредите устройството, за да си осигурите безпроблемно заплащане на тол таксата.

В страните, в които се ползва винетка, трябва да се уверите, че тя е издадена с верен регистрационен номер и е валидна за периода, в който е Вашето пътуване. Страните, за които трябва да имате винетка са – Румъния (rovignette), Холандия, Люксембург, Дания, Швеция (евровинетка) и Англия (UK-Levy). Ако установите, че регистрационния номер на камиона е сгрешен или винетката е изтекла, е необходимо да закупите нова на място или онлайн (според държавата).

С изброените дотук примери, обобщихме кои са най-честите предпоставки, които водят до налагане на глоба за неплатена пътна такса. Ние в Truckpoint, имаме опита и знанието да Ви съдействаме за разследване на причините довели до глоба, както обжалването и пред съответната институция.

След като разгледахме причините, ще се спрем и на страните, в които най-често биват глобявани транспортните фирми, както и размера на самите глобите.

Пътни глоби в Германия

Една от страните, която има изградена стриктна система за контрол и мониторинг е Германия. В случай, че бъде установено нарушение, Вие ще бъдете известени от Федералната служба за товарен автотранспорт (BAG) за това. Глобата за неплатена пътна такса в Германия може да достигне до 20 000 EUR.

Пътни глоби в Австрия

Друга държава, в която често биват глобявани превозвачите, е Австрия. Пътният оператор предоставя възможност да платите допълнително дължимата пътна такса, ако в бордовото устройство не е бил въведен правилен емисионен клас или оси, или не е работело. Доплащането трябва да бъде направено на пункт на Asfinag в рамките на 5 часа или 100 км (в двете посоки), от момента на ползване на австрийската пътна мрежа с неправилно настроената/неработеща машинка. При не плащане на дължимата пътна такса, може да Ви бъде наложена глоба в размер то 120 EUR до 3 000 EUR.

Пътни глоби в Белгия

Откакто се въведе електронна система за отчитане на тол таксата в Белгия през 2016 г, заваляха и глобите. До края на 2017 г, при неплатена пътна такса, белгийските власти налагаха глоба в размер на 1 000 EUR за всеки ден неотчетена пътна такса. От 2018 г, размерът на глобата вече се определя от причината, довела до неплащане на пътната такса.

Нашата практика в разследването и обжалването на наложени глоби от Белгия показва, че най-често посочваните от белгийските власти причини са изключено бордово устройство и неактивен договор с доставчик. Бихме искали да окуражим всеки превозвач, който има наложена глоба в Белгия, да предприеме необходими мерки за обжалване. Ако се чудите как – ние знаем.

Пътни глоби в Унгария

Със сигурност сте чували, а вероятно дори сте имали и ситуация, в която сте глобени в Унгария за неотчетено преминаване. Това е друга страна, в която властите стриктно налагат глоби за неплатена тол такса. Причините понякога са неясни, тъй като разбирате за наложената глоба едва когато Ви преустоновят възстановяването на ДДС от Унгария, поради неплатена глоба за пътни такси. За да избегнете това, Ви съветваме да следите регулярно онлайн акаунта си в HU-GO и отразените транзакции.

Ние в Truckpoint можем да Ви помогнем да редуцирате риска и да подобрите отчетността, а при наложена глоба – да ви съдействаме с нейното оспорване. Ако искате да научите повече за услугата „Обжалване на глоби и санкции“, можете да го направите от тук!