При напускане на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение, с което би могло да бъде въведен преходен период, Обединеното кралство ще се третира за митнически цели като страна извън ЕС. Това ще се счита за валидно точно от дадата на напускане на Великобритания от ЕС. Поради тази причина ако сте превозвач или извършавате превози на територията на ЕС е необходимо предварително да се подготвите, докато промените не са настъпили.

Как Брекзит ще засегне транспортната ви компания?

Компанията за транспорт, която представлявате ще бъде засегнато в един от случаите ако:

 • продава или доставя стоки и услуги на Обединеното кралство;
 • купува или получава стоки и услуги от Обединеното кралство;
 • извършва превози през територията на Обединеното кралство.

Какво означава това за дружеството ви?

Ако не е на лице преходен период за излизане на Великобритания от ЕС (според споразумението) или пък е налице окончателно споразумение, то търговските отношения на транспортната ви компания ще се ръководят според общите правила на СТО, без никакви преференции.

Ако трябва да бъдем по-точни, това означава, че ще се прилагат митнически формалности. Нужно е да бъдат подавани декларации, а органите на митническите власти могат да изискват съществуващи или потенциални митнически задължения. За стоките преминаващи от ЕС към Обединеното кралство ще бъдат въвеждани мита без никакви преференции. За някои от стоките могат да бъдат налагани забрани или ограничения, което от своя страна ще наложи изискването на лиценз за внос и износ.

От своя страна това означава, че лицензите за внос и износ и разрешенията за митнически опростявания или режими, издадени от Великобритания, няма да са валидни повече. Държавите членки на ЕС ще начисляват ДДС за стоките внос от Обединеното кралство, а износът им ще бъде освободен.

Ще настъпя и променят и правилата за плащане на ДДС и неговото деклариране и за презграничните възстановявания на ДДС

За движенията на стоки към Великобритания ще се изисква декларация за износ на стоката от определената държава. Ако пък транспортирате акцизни стоки към Обединеното кралство, е възможно да се изисква е-АД (електронен административен документ). Движението на акцизни стоки в посока ЕС ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности.

Какво да направим, за да избегнем нарушенията?

За да избегнете възможни нарушения на въведените закони след Брекзит, всички предприятия извършващи търговия и превоз в рамките на кралството е задължително да вземат всички необходими мерки в административен аспект. По-долу ще намерите списък със стъпките, с които е нужно да се съобразите за да подготвите фирмата си за Брекзит:

Задължително проверете дали транспортната ви компания има търговски взаимоотношения с Великобритания и ако това е така:

 • направете регистрация на фирмата си пред националния митнически орган, за да може да осъществявате търговия със стоки и услуги с Обединеното кралство
 • направете проверка дали предприятието ви е готово да продължи търговските си взаимоотношения. За това е нужно да проверите дали разполагате с:
  • персонал, обучен по митническите въпроси;
  • технически капацитет;
  • митнически разрешения за специални режими (складиране на стоки или обект, който употребявате за специфични цели)
 • задължително се свържете с митническия орган на страната, която обслужвате или в която оперира дейността ви, дали може да ви предостави митнически опростявания и всякакъв друг вид митнически улеснения:
  • опростаняване на поставяне на стоки под митнически режим;
  • общи обезпечения с намалени размери;
  • освобождаване от обезпечения;
  • опростявания за режим на транзит;
 • направете преценка дали да не преминете под статус „одобрен икономически оператор“ ОИО, пред нациалнания ви митнически орган;
 • Ако имате регистрация за ползване на режима на съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в ОК, добре е да се регистрирате в някои от държавите членки на Европейкия съюз
 • Ако сте извършили плащане на ДДС през 2018 година, до края на септември може да подадете искане за въстановяването му, за да може искането ви да бъде прието
 • Разисквайте темата за Брекзит със своите бизнес партньори, тъй като отеглянето от ЕС може сериозно да засегне веригата Ви на доставки

За да получите допълнителна информация или помощ може се свържете с търговско-промишлената палата или друго отраслово сдружение, за да не попречи оттеглянето на Обединеното Кралство от ЕС на бизнеса ви.

Полезни връзки, които ще ви помогнат в процеса:

 Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.

 Системата за движението и контрола на акцизните стоки