Издаване на разрешителни за извънгабаритен товар от страни от Европейския съюз

Според Европейска група за автомобилен транспорт трябва да се вземат специални мерки за безпроблемно движение на стоките и развитие на растежа. В тази връзка, според тяхно и наше мнение, властите все повече обръщат внимание на видовете транспортни средства, стоките, които те превозват и размерите на композицията.

През 2021 година, екипът на Тръкпойнт обърна специално внимание на темата за издаване на разрешителни за извънгабаритен товар в някои европейски страни. Много от клиентите ни, превозвачески компании имащи автовози срещат затруднения в процеса по издаване на разрешителни, поради редица причини – невъзможност да се издадат на място, неправилно зададени характеристики от страна на властите и други.

В настоящата статия предоставяме и анализ относно натовареността, дължината, информация за предни или задни надвеси и други характеристики спрямо национално законодателство в различни държави членки на ЕС, за които издаваме разрешителни.

Европейското законодателство характеризира по различен начин камионите за превоз на автомобили (автовози) особено отнасяйки се до дължината от 18,75 м, на празен ход, която е успешно заложена като константа във всички страни от ЕС и техните национални законодателства.

В Директивата на ЕС не се споменава дължината на товар, надвесите на товара или използването на задни удължители. Относно надвесите, някои държави могат да бъдат конкретни, докато други пропускат споменаването на надвеси, упоменавайки общата натоварена дължина. Използването на задното удължение на ремаркето обикновено не е дефинирано в закона, но малка част от Държавите-членки се позовават на него (например Белгия). Когато законът мълчи по този въпрос, нашите източници смятат, че е част от задния надвес. Това е важна информация, която транспортните е необходимо да имат предвид! В случая с Обединеното кралство, примерно, няма разпоредба за увеличаване на дължината на камиона над границата от 18,75 м, поради което използването на задно удължение е забранено в страната.

Румъния

Задължително се издава разрешително чрез онлайн метод

Страната не предоставя специален статут на автомобилните превозвачи. Разпоредбите за „неделим товар” се отнасят и за камиони, превозващи автомобили. Тези разпоредби предвиждат товарът да има надвес с максимална дължина от 3м. Характеристики за отделните предни и задни надвеси не са посочени в законодателството и на практика се използват и двете.

 • В Румъния, максималната дължина без товар е 18,75 метра.
 • Максимално разрешена дължина (с вкл. товар) е 20,75 м и в зависимост от Специално разрешение за транспорт, което изисква административна такса.
 • Ограничение на височината – 4м
 • Ограничени на теглото – няма, но спрямо зададените тегла се прави изчисление на стойността на разрешителното.
 • Срокове – ден, месец, година

Унгария

Задължително се издава разрешително онлайн /или на място. Екипът на Тръкпойнт обръща специално внимание относно ценообразуването от страна на властите спрямо различните методи на издаване.  Моля, превозвачите да вземат под внимание, че издадените разрешителни на място са по-скъпи от реалната стойност през онлайн платформата.

Три различни закона съдържат съответната информация за разрешената дължина и надвеси. В страната всички превозни средства, надвишаващи максималната дължина от 18,75 м, трябва да получат разрешение и да заплатят такса. В унгарското законодателство не са разрешени предни или задни надвеси, поради което дължината от 22 m може да бъде получена само чрез използването на задно удължение.

 • Може да се поиска разрешение за товарене до височина 4,3 м (вместо 4 м).
 • Разрешено удължаване на ремаркето, с вкл. товар: Не е определено в закона, но на практика е разрешено
 • Разрешено предно натоварване: Не
 • Разрешен заден товарен надвес: Не

От опитът си с клиенти, екипът ни установи, че в страната освен държавната компания издаваща разрешителни, съществуват и частни концесионери.

Ето защо в случай, че бъдете спрени и предоставите разрешително издадено от Magyar Közút Nonprofit и не Ви го приемат, е възможно да Ви принудят да направите друго, съответстващо единствено на пътя през, който минаване.

Германия

Задължително се издава разрешително онлайн.

Германия предоставя специален статут на автомобилните превозвачи в своето законодателство – такива камиони могат да имат задни разширения, за да има допълнителна поддръжка за натоварването, при условие че удължителното устройство не го прави и излизат извън натоварването.

 • (StVzo §32.7) StVO §22 отбелязва, че е разрешен преден надвес от 0,5 m и заден надвес от 1,5 м или само заден надвес от 2м.
 • Композицията може да бъде дълга максимум 20,75 м, в натоварено състояние.
 • Ограничение на височината: 4м.

Със сигурност издаването на разрешителни за извънгабаритен товар/автовози е услуга, в която сме се специализирали и при необходимост, нашия екип може да Ви съдейства! Страните, от които към 12.2021г. издаваме годишни и дневни разрешителни са: Румъния, Унгария и Германия.

Научете повече за услугата „Издаване на разрешителни за извънгабаритен товар“ тук!

При допълнителни въпроси може да се свържете с нас тук!