Пътна такса в Испания – VIA-T

Системата за събиране на пътни такси в Испания се управлява от повече от 30 пътни оператора, но използваната система е Via-T. Тя се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички превозни средства над 3,5 тона и за автобусите. Когато изчислявате дължимия данък, броят оси и пробегът се вземат предвид.

Изискване за бордово устройство: Не. Препоръчва се за тежкотоварни автомобили с чести посещения в страната
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали и мостове.

Как да платя?

Бордово устройство (OBU unit)

Използването на бордово устройство позволява да се възползвате от намаления и преминаване през бърза лента. Информирайте се за тарифите на различните пътни оператори в Испания.

Заявяването на бордово устройство става от доставчика Ви на гориво. Бордовите устройства са в режим на “Последващо плащане”, таксите са директно изтеглени от горивната карта.

• В брой или банкови карти

Таксата може да бъде платена в брой или с банкови карти, директно на терминалите. В допълнение, трябва да използвате линията за ръчно заплащане. Имайте предвид, че когато плащането се извършва в брой, не можете да се възползвате от отстъпки.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Испания?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас