Пътна такса в Белгия – VIAPASS

Системата за таксуване е въведена в Белгия през 2016. Всички автомобили над 3,5 тона подлежат на таксуване при преминаване през страната. Правителствата на всеки от трите региона в Белгия (Фландрия, Валония и Брюксел) са въвели индивидуални тарифи за километър въз основа на теглото и емисионния клас на превозното средство, както и типа на използваната пътна мрежа (магистрала, скоростен път, национален път и други).

Изискване за бордово устройство: Да.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали.

Как да платя?

• Satellic / Бордово устройство

Можете да заявите Satellic бордови модул онлайн или да го вземете от пункт в Белгия. Satellic предлага две възможности за използване на устройството, в режим „Предварително“ или „Последващо“ плащане и в двата случая трябва да заплатите депозит в размер на 135€.

а) „Предварително“ плащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режим „Предплащане“, трябва да заредите устройството предварително, преди да го използвате.

б) „Последващо“ плащане (Post-Pay mode)

Ако изберете режим „Последващо плащане“, трябва да свържете устройството с горивна или банкова карта, одобрена от Satellic. След като устройството бъде свързано с предоставената от Вас горивна карта, системата автоматично ще изтегли начислената такса.

 Алтернативни доставчици / бордово устройство
Има различни доставчици, които предлагат единно бордово устройство, работещо в няколко страни, включително Белгия. За допълнителна информация, моля свържете се с нас.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Белгия?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас