В кои държави се заплащат пътни такси за камиони?

Когато транспортните компании плануват пътуване в Европа, има някои важни неща, които трябва да се вземат под внимание като например дължимите пътни такси за камиони. Всяка държава, решава дали ще прилага такси и по какъв начин ще бъдат таксувани.

Тази информативна статия е изцяло насочена към транспорт и пътни такси в Европа на превозни средства с допустима маса, над 3,5 тона.

Плащането на пътни такси за камиони в някои европейски страни се извършва с винетки, които са валидни за определен период. Държавите, в които има винетни такси са България, Великобритания, Дания, Литва, Латвия, Люксембург, Румъния и Швеция и Холандия.

Държавите, в които има пътни такси, базирани на изминати километри са Австрия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Ирландия, Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Франция, Хърватия.

Важно е да се уточни, че в някои от тях, има алтернативни варианти за плащане на пътни такси за камиони, но тази информация ще намерите в текста за всяка от държавите в статията.

Европейски държавите, в които не се заплащат пътни такси за камиони и не се купуват винетки са Андора, Босна и Херцеговина, Кипър, Естония, Финландия, Лихтенщайн, Малта, Молдова, Монако, Украйна.

Как се плащат пътни такси за камиони в Австрия?

В Австрия МПС с тегло над 3,5 тона (включително автобуси и МПС с ремарке) задължително трябва да използват електронна система за плащане на пътните такси. А именно – GoMaut с бордово устройство (OBU) GO-Box. Определянето на тарифата зависи от категорията на превозното средство (броят оси и емисионен клас), времето през което се пътува (ден или нощ) и изминатото разстояние.

Бордовото устройство е безплатно, но има еднократна административна такса от 5 Евро. Тя може да бъде платена с горивна карта. С Go-Box може да се заплаща по два начина:

 • Предварително плащане (Pre-Pay), при преминаване през пунктове в Австрия, пътните такси се приспадат по електронен път, през бордовото устройство, което преди това е било заредено с максимална сума от 400 евро;
 • Отложено плащане (Post-Pay), където електронната мрежа за пътни такси регистрира изминатите километри и таксите се заплащат в последствие чрез устройството GO-Box.

В допълнение, за да влезете с центъра на някои градове в Австрия с превозно средство се нуждаете от емисионен стикер, залепен на предното стъкло, идентифициращ, вредността на емисиите от автомобила.

Как се плащат пътни такси за камиони в Белгия?

В Белгия, пътната такса за автомобили над 3,5 тона, се калкулира на базата на изминато разстояние. Тя се плаща задължително чрез бордово устройство. Системата управляваща тол таксите е Viapass. Важно е да знаете, че страната е разделена на три района – Фландрия, Валония и Брюксел, като всеки от тях има различни тарифи.

За сдобиване с устройство Satellic, трябва да се заплати депозит в размер на 135€, който ще можете да си вземете обратно след като го върнете на оператора. Плащането на магистралните такси може да се осъществи като предварително или последващо плащане.

Освен с бордово устройство Satellic, пътната такса може да бъде заплатена и с комбинирани устройства, които са одобрени за плащане на пътна такса в Белгия (например InterRoute+, Тelepass SAT и др.)

Как се плащат пътните такси в България?

При движение по пътища извън населени места в България се изисква наличието на валиден винетен стикер за всички превозни средства. Цената на винетката зависи от категорията на МПС (брой оси, тежест, вид превоз), емисионен клас и период на ползване на пътната мрежа в страната.

При невалидна, изтекла от срок или липсваща винетка, се налага наказание за спиране на превозното средство от движение за 3 месеца и налагане на глоба, зависеща от категорията.

Очаква се в края на 2019 година да бъде въведена тол система за събиране на таксите в България.

Как се плащат пътните такси в Великобритания?

Във Великобритания е въведена тол система HGV UK Levy, за платено ползване на отделни обществени участъци от пътната мрежа в страната за автомобили над 12 тона. Размерът на таксата зависи от височината, броят оси и теглото на превозното средство. Тя може да бъде платена онлайн или на някои избрани обекти като например бензиностанции. Има възможност за дневно плащане, но е по-изгодно седмично, месечно или годишно предплащане. Получената винетка е валидна само за едно превозно средство и не може да бъде пренесена на друго.

В случай, че таксата не е платена в пълен размер, системите за проверка ще сигнализират до съответните органи на реда, като на място ще бъдете глобени 300 паунда, а ако не можете да изплатите санкцията, превозното средство ще бъде задържано.

Как се плащат пътните такси в Германия?

От 1 юли 2018, преминаването през всички магистрали в Германия се заплаща.  Важно е да знаете, че тежкотоварни автомобили с общо тегло над 7,5 тона трябва да плащат такси на базата на изминатото разстояниe, емисионен клас и брой оси.

Системата, която събира таксите е Toll Collect, а методите за плащане три:

 • Последващо плащане, чрез бордово устройство (OBU), което се монтира в лицензиран от Toll Collect сервиз. Устройството е безплатно, но монтирането се заплаща;
 • Предплащане онлайн и през приложението на Toll Collect, с предварително заявена магистрална отсечка;
 • На терминалите в Германия, с предварително заявен маршрут, може да бъде зададено 24 часа преди пътуването.

В допълнение, за да влезете с центъра на някои градове с превозно средство се нуждаете от емисионен стикер, залепен на предното стъкло. Стикерите са с различен цвят, червен, жълт и зелен, идентифициращ, вредността на емисиите от автомобила.

Как се плащат пътни такси за камиони в Гърция?

В Гърция, за да използвате някои от главните пътища, трябва да заплатите такса базирана на изминатото разстояние и категория на превозното средства.

Магистралите се управляват от различни оператори, а плащането се извършва непосредствено преди влизане в пътния участък. Категорията се определя от броят оси и височината на превозното средство.

Плащането може да бъде направено, чрез:

 • бордовo устройства FastPass, за магистралите управлявани от Nea Odos и Kentriki Odos;
 • бордово устройство E-way, за магистрали Aegean Motorway, Attiki Odos, Olympia Odos и MOREAS Motorway, а също и моста Rion – Antirrion;
 • карти Egnatia, за държавната магистрала Egnatia Odos.

Плащането не е задължително да бъде направено чрез устройства и карти, но се препоръчва, тъй като има намаление и можете да си върнете ДДС. В случай, че не желаете да използвате тези услуги, можете да заплатите на пунктовете в брой, а на някои места и с банкова карта.

Как се плащат пътните такси в Испания?

За да се използват автомагистралите има задължително плащане на тол такса в Испания за всички автомобили над 3,5 тона. Тарифата е според тяхната категория, изминато разстояние, годишен сезон и време на преминаване през денонощието. Категорията се определя от типа превозно средство, осите, брой и вид на колела (напр. четири колела, двойни гуми).

Плащането може да се извърши чрез бордово устройство VIA-T, което се заявява от горивен доставчик. Препоръчва се за тежкотоварни автомобили, тъй като прави преминаването през тол секциите бързо и лесно, а и по този начин се ползва отстъпка от таксата. Това е така, защото се минава през лента обособена само за притежателите на устройството, а стойността на таксата директно се тегли от горивна карта. На пазара има комбинарани устройства, които могат да бъдат използвани в няколко страни, включително и Испания.

Плащане може също да бъде направено и директно на терминалите, на лента за ръчно плащане, с използването на пари в брой или банкова, а горивните карти вече не се приемат.

Как се плащат пътни такси за камиони в Италия?

За да се преминава през пътната мрежа в Италия, всички автомобили заплащат такса, която се счита за една от най-високите в Европа. Тарифата се изчислява на базата на изминатото разстояние и категорията на превозното средство, която пък зависи от височината на автомобила и броят на осите. Тук е интересно да се уточни, че стойността на таксата варира между различните оператори и винаги се закръгля, напр:

 • 67 €, се закръгля до 6.70 € или;
 • 63 €, се закръгля до 6.60 €.

Плащането е последващо и може да се извърши чрез бордово устройство Telepass или карта Viacard, препоръчително е водачите на камиони да са снабдени с поне една от двете опции.

Ако сте монтирали Telepass в автомобила си, то тогава таксите се регистрират автоматично и се заплащат според зададената карта, това е най-бързият начин за преминаване през секциите.

Ако пък използвате, Viacard, тогава отново използвате безкасово плащане, но трябва да спрете и да платите с картата на пункта и тогава да продължите. Картата не е свързана към определено превозно средство и може да бъде използвана от целия автопарк, докато устройството Telepass, може да се използва само от регистрирания към него автомобил.

Важно е да знаете, че на терминалите има специално обособени ленти за всеки вид плащане:

 • Telepass – жълта лента;
 • Viacard или банкова карта – синя линия, на самообслужване;
 • Заплащане в кеш или с карта – бяла лента, има с оператор и на самообслужване.

Как се плащат пътните такси в Литва и Латвия?

В Литва и Латвия, преминаването през пътища от автомобили над 3,5 тона се заплаща по един и същ начин, чрез винетка. Видът на винетния стикер зависи от изминатото разстояние, тежестта и емисионния клас на превозното средство. Можете да закупите винетки на разпространителите пунктове на оператора тол границите и на избрани бензиностанции.

 1. Как се плащат пътните такси в Македония?

В Македония, преминаването през основните магистрали подлежи на заплащане. Тарифите на пътните такси се изчисляват на базата на категорията на превозното средство, която зависи от височината на автомобила и брой оси.

Как се плащат пътните такси в Норвегия?

В Норвегия има 45 платени пътища, тунели, мостове и фериботи, преминаването през които се заплаща от всички превозни средства на базата на изминато разстояние. За МПС над 3,5 тона е задължително използването на бордово устройство, AutoPASS Box (EasyGo) или BroBizz, за плащане на пътните такси.

За получаване на AutoPASS Box, трябва да сключите договор с AutoPASS и да платите депозит от 200 норвежки крони. При получаването му, трябва задължително да го залепите на предното стъкло на камиона по описания начин. С ползването на OBU устройство, при преминаването през пунктовете, трябва да използвате специално обозначената лента, а плащането става автоматично без нужда от спиране, а също се ползват и отстъпки.

Като допълнение, това устройство, също може да се използва за плащане на такси на мостове и фериботи в Дания и Швеция, като в тези две държави, евровинетките остават валидни.

Как се плащат пътните такси в Полша?

В Полша е въведена тол система за използването на пътищата в страната. МПС с тегло над 3,5 тона са задължени да плащат пътните такси чрез системата viaTOLL и да бъдат оборудвани с viaBOX OBU устройство, с изключение на частни отсечки А1, А2 и А4, които могат да бъдат платени с горивна карта. ViaTOLL OBU може да бъде взето от клиентски центрове на viaTOLL след регистрация и заплащане на депозит. Таксата се калкулира на базата на изминато разстояние, тегло на МПС или комбинацията от такива, емисионен клас и категория на пътя.

Плащането на таксата с устройството може да бъде направено по два начина:

 • Предварително плащане (Pre-Pay), като устройството се зарежда предварително с определена кредитна сума преди преминаване през пунктовете в Полша или;
 • Последващо(отложено) плащане (Post-Pay), чрез устройството viaBOX, без постоянно зареждане.

Как се плащат пътните такси в Португалия?

В Португалия, за да преминете през пътната мрежа, е въведена електронна система за събиране на пътните такси. Тарифите зависят от височината и броят на осите на превозното средство. Тук, при автомобили над 3,5 тона, не е задължителна употребата на бордово устройство, но е препоръчителна ако се пътува често.

Начините за плащане на таксите са няколко; с кредитна карта, кеш или с ViaVerde, като за всяко едно заплащане има определена лента за преминаване.

Ако сте решили да използвате бордово устройство, можете да го получите от офисите на компанията ViaVerde, срещу заплащане на първоначална такса в размер на 27,50 €, наем -6 € и депозит – 20 € за тежкотоварни автомобили. Плащането с устройство става  автоматично, чрез Multibanco или банкова карта, или предварително предплащане.

За тежкотоварните автомобили, също може да се използват и комбинирани устройства, въжащи за няколко държави.

Как се плащат пътните такси в Румъния?

В Румъния, преминаването през магистрали и извънградски пътища се заплаща чрез електронен винетен стикер, Rovinieta. Таксата зависи от категорията на превозното средство и желания период за ползване на винетката; дневна, седмична, месечна, тримесечна и годишна. В случай, че нямате закупена винетка или тя е с изтекъл срок, подлежите на глоба в размер от 4500 lei.

Винетката може да бъде купена от бензиностанции, пощенски клонове или онлайн. В случай на проверка, за да бъде стикерът валиден, трябва да пазите касовата бележка и да я предоставите на съответните органи.

Как се плащат пътните такси в Словакия?

Пътните такси в Словакия, за превозни средства с тежест над 3,5 тона, се управляват от системата MYTO, която е комбинация от GPS и микровълнова технология, и се заплащат чрез бордово устройство SkyToll, на базата на изминатото разстояние и тежест на превозното средство. За да го получите, трябва да платите депозит от 50 €, който след това ще вземете обратно, при връщане на устройството.

Плащането може да бъде:

 • Последващо (Post-Pay), където бордовото устройство отчита таксите, които се заплащат след това без нужда от постоянно зареждане, или;
 • Предварително (Pre-Pay), където устройство се зарежда предварително с определена сума чрез горивна карта, банкова карта или в брой, а таксите се теглят автоматично при преминаване на терминалите. Този начин се препоръчва за нередовни потребители на словашките пътни мрежи.

Как се плащат пътните такси в Словения?

В Словения, е въведена система за тол такси, които се плащат от автомобили над 3,5 тона чрез бордово устройство, останалите са задължени да използват винетки. Тежкотоварните автомобилите плащат такса на базата на изминат километър, брой оси и тежест. За да платят, трябва да бъдат оборудвани с бордово устройство DarsGo, което може да се вземе безплатно, но се плащат 10 € за обработка.

Калкулираната такса от пътуването, може да бъде платена в режим на Последващо или Предварително плащане.

Как се плащат пътните такси в Сърбия?

В Сърбия, както и в много от останалите европейски държави, за да се премине през пътищата, трябва да се плати пътна такса. Това се определя от изминатото разстояние, както и от осите и височината на автомобила.

Таксите могат да бъдат платени в брой или с банкова карта, но и с бордово устройство, което е препоръчително за автомобили с маса над 3,5 тона. Важно е да знаете, че като чуждестранна компания, може да използвате устройството ETC само в режим на предплащане. Това се случва като вкарате определена от Вас сума в профила свързан с бордовото устройство.

Как се плащат пътните такси в Турция?

В Турция, движението по извънградски пътища се заплаща срещу такса, зависеща от изминатото разстояние и категорията на превозното средство (брой оси и разстояние между тях). Има две системи, чрез които могат да се заплатят таксите, безконтактна OGS и стикери HGS.

Стикерите може да бъдат купени на входовете и изходите на магистралите, от пощенски офиси и някои банки. Ако използвате HGS, тогава на пунктовете трябва да използвате само обозначената за тази цел лента, в противен случай системата няма да може да отчетете стикера.

Автоматичната OGS система, използва бордово устройство или още наречено транспондер, което трябва да се инсталира в превозното средство, за да се отчитат таксите.

Как се плащат пътните такси в Унгария?

В Унгария, за да преминавате през пътната мрежа на страната, всички автомобили заплащат такса. Превозни средства с маса над 3,5 тона, задължително използват електронна тол система. Таксите се плащат на базата на изминато разстояние, категория на път и МПС, както и емисионен клас.

Препоръчително е тежкотоварните автомобилите да бъдат оборудвани с бордово устройство, което да използват, но това не е задължително. Системата, която оперира в Унгария е HU-GO.

Плащане на таксите става с:

 • бордовото устройство в режим на предварително плащане или;
 • чрез релационен билет, представляващ електронна система за резервация, в която се въвежда информация за разстоянието, което ще се измине, тип автомобил, емисионен клас, брой оси и дата на пътуване. Билетът, може да бъде резервиран 30 дни преди пътуването и е валиден 48 часа от началната дата, плащането става на продажбени точки.

Как се плащат пътните такси в Франция?

Във Франция e въведена тол система за платено ползване на пътната мрежа. Тарифата зависи от категорията (височина, тегло и брой оси) на превозното средство и изминатият път.

За автомобили над 3,5 тона е препоръчително ползването на бордово устройство, което трябва да заявите от горивния си доставчик. Заплащайки чрез такова, имате възможност да ползвате отстъпка от платената пътна такса. Възможно е да се плати и на терминал с банкова и горивна карта или в брой, но при този вариант на плащане, не се предоставя отстъпка.

 Как се плащат пътните такси в Хърватия?

Ако пътувате през главните пътища на Хърватия, трябва да знаете, че има пътни такси, които се заплащат на специално обособени будки по магистралите. Тол системите се оперират от 4 фирми, всяка отговаряща за определена област от страната. Стойността на таксата зависи от височината и броя на осите на автомобила.

В Хърватия се прилагат две тол системи, отворена, за мостове и тунели, и затворена, при автомагистрали с вход и изход. Чрез затворената система , при влизане в участъка се взема билет, който отчита изминатото разстояние и категорията на превозното средство, а на излизане се заплаща стойността според тези критерии.

Плащането може също да бъде извършено чрез бордово устройство ETC, което отново е препоръчително за чести посещения. ЕТС се монтира на предното стъкло и отчита таксите автоматично, но може да се използва само на магистрали Zagreb-Split-Ploče, Zagreb-Rijeka, Bregana-Zagreb-Lipovac, B.Manastir-Osijek- Svilaj, Zagreb-Varaždin-Goričan, Krk Bridge toll plaza и Rupa-Rijeka.

За минаване през магистрални пътищата може да се използва и месечна предплатена карта, валидна за един автомобил, която позволява неограничен брой преминавания.

Как се плащат пътните такси в Чехия?

В Чехия преминаването през магистралите се заплаща за всички автомобили, а за МПС над 3,5 тона е задължително използването на бордово устройство Premid, управлявано от чешката тол система MYTO CZ. Premid се взема безплатно, но се заплаща депозит в размера на 50 €.

Таксите се заплащат на базата на изминато разстояние, тежест, брой оси и емисионен клас на автомобила. Стойността може да бъде платена по процедура за:

– Предварително плащане (Pre-Pay), чрез което бордовото устройство се зарежда с кредитна сума предварително и по този начин таксите се заплащат автоматично при преминаване през станциите; или

– Отложено плащане (Post-Pay), чрез което в системата се отчитат изминатите километри, чрез бордовото устройство, а заплащането на таксата става в последствие.

Как се плащат пътните такси в Швейцария?

В Швейцария, тол такса се плаща за тежкотоварни автомобили с маса над 3,5 тона най-често чрез ID карта, която се издава при влизане в страната. Таксуването се измерва на базата на изминато разстояние, тегло и емисионен клас на превозното средство. Има възможност за вземане и на бордово устройство, което се връзва към HVC акаунт.

Важно да знаете, че за издаването на ID карта при влизане в Швейцария, трябва да въведете следната информация: регистрационен номер, държава на регистрация на колата, собственик на превозното средство, емисионен клас и адрес за фактуриране.

След като вече имате ID карта, трябва да въведете, данните за настоящия пробег на превозното средство при влизане в страната, камиона и ремаркето (ако има такова) и метод на плащане. Тук отбелязваме, че начина на плащане не може да бъде сменен при пътуването в страната. При изход от страната, трябва да въведете новия пробег на превозното средство и таксата Ви ще бъде изчислена, след което я заплащате по избрания от Вас начин.

Как се плащат пътните такси в Дания, Швеция, Холандия и Люксембург?

В Дания, Швеция, Холандия и Люксембург ползването на пътната мрежа от превозни средства над 12 тона, се заплаща чрез евровинетка. Тя може да се купи на различни дистрибуционни пунктове в страните или онлайн. В електронната евровинетка се записват по електронен път регистрационен номер, държава на регистрация, емисионен клас, брой оси на автомобила и период на пътуване. Ползата от този тип винетка е, че шофьорът няма нужда да пази никакви документи със себе си в случай на проверка.

Заплащането на таксите за тунели, мостове и фериботи в Дания и Швеция, се извършва чрез бордово устройство AutoPASS или Brobizz, които се залепят на предното стъкло на автомобила. За да бъде отчетена таксата, трябва да се използват определените ленти, обозначени със зелени табели.