Издаване на бордови устройства за заплащане нa тол такса в Гърция

Заплащането на пътни такси или винетки от тежкотоварни автомобили е задължение в почти всички страни от Европа. Като една от основните релации за множество български и европейски компании, Гърция не прави изключение. 8-те дружества, които управляват над 1600км магистрални пътища, я поставят сред страните от Еврозоната с най-скъпите пътни такси.  С цел оптимизиране на процесите операторите се обединиха в общ консорциум, който от 4.11.2021 позволява на транспортните компании да използват едно устройство за всички магистрали в Гърция. За съжаление, процедурата по регистрация и издаване на устройства продължава да бъде препятствие пред компаниите извършващи международен транспорт.

Тръкпойнт предоставя облекчен начин за заплащане на тол такси в Гърция, което позволява възстановяване на данъка начислен върху пътната такса, по-бързо преминаване на пунктовете и ежемесечна отчетност на разходите. Предлагаме съдействие за регистрация към пътен оператор, от който ще имате най-голяма удовлетвореност, спрямо релациите Ви, и устройства, които обхващат цялата платена пътна мрежа в Гърция.

Предвид почти ежегодното увеличение на пътните такси и благоприятната възможност транспортните компании да възстановяват ДДС в размер на 24% издаването на устройства  неминуемо е една добра инвестиция за всяка компания.

Предимства на услугата

Използвайки бордови устройства, вие ще получите следните предимства:

  • Онлайн достъп за управление на сметките
  • Проследямост на транзакциите
  • Спестяване на време на касите
  • Безконтактно и безналично плащане
  • Опция за персонално месечно обслужване