Издаване на разрешителни за извънгабаритен товар за страни от Европейския съюз

За да се спазят задължителните условия за безпроблемно движение на стоките на транспортните фирми и изпълнение на поетите ангажименти, съдействаме с издаване на разрешително за извънгабаритен товар в някои европейски страни с цел превенция от издаване на глоби. Властите все повече обръщат внимание на видовете транспортни средства, стоките, които те превозват, и размерите на композицията.

В Тръкпойнт сме се специализирали в издаването на годишни, месечни или специфични разрешителни за следните страни: Румъния, Унгария и Германия.

Обръщаме специално внимание на процеса по издаване на разрешителни за извънгабаритен товар, за да се избегнат затрудненията, които превозвачите често срещат в процеса като невъзможност да се издадат на място, неправилно зададени характеристики от страна на властите и други.

Оставаме на разположение за повече информация – при допълнителни въпроси може да се свържете с нас тук.