Командироване на водачи

От 2 февруари 2022 г. стартира прилагането на новите правила за командироване на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Това означава, че държавите-членки ще си сътрудничат, за да контролират спазването на тези правила по ефективен и последователен начин. Към днешна дата органите вече налагат санкции при проверка на място, като спрямо нарушението може да достигнат до 20 000€.

Порталът за командироване на водачи е публичен интерфейс, чрез който превозвачите изпращат необходимите документи по искане на упълномощения административен орган на държавата на командироване. Заявленията се изготвят на принципа: 1 шофьор/ 1 държава/ 1 заявление. А времето за командироването на водачи може да бъде от 1 ден до 6 месеца, с възможност за удължаване на уведомлението, ако е необходимо.

Повече информация за правилата вижте ТУК!
* Инфографиката е издадена от Европейската комисия.

Предвид  сложността на процеса и с цел превенция, нашия екип има решение, чрез което да намалите административната и документална тежест. Готови сме да ви помогнем за управлението на тези процеси и с цел превенция от нарушения!

Предимства на услугата

Използвайки командироване на водачи, вие ще получите следните предимства:

  • Личен бизнес консултант
  • Администриране процеса във всички 27 държави.
  • Достъп до eCloud платформа
  • Консултиране относно възнагражденията и мобилността на водачите в страните от ЕС
  • Консултиране при проверка от страна на властите