Truckpoint предлага цялостно решение за Пакет Мобилност

Представяме ви интервюто на Борис Попов – основател на Truckpoint, пред екипа на сп. КАМИОНИ.

– Господин Попов, основахте Truckpoint като Startup в транспортния бранш, който има за цел да разреши административните проблеми, които срещат превозвачите. Как се разви компанията ви през тези години?

– Неотдавна компанията ни навърши 5 години, а ние от своя страна предстои да покажем най-доброто, на което сме способни. Макар и да имаме малко по-различни дългосрочни планове, стартирахме с разрешаване на административни трудности основно в сферата на горивата, пътните такси, възстановяването на ДДС и акциз, както и с консултации с цел бъдеща превенция. Това и до ден днешен ни отличава значително от други компании на пазара. Ние наричаме този етап Фаза 1 от развитието ни.

Както повечето стартиращи компании, започнахме в „гаражна обстановка“, но бързо успяхме да започнем работа с първите си клиенти и да разраснем офиса и екипа си. Към момента работим активно с над 300 компании на българския пазар. Някои от най-големите български превозвачи са наши клиенти от самото начало до ден днешен. Управляваме портфолио от над 2000 клиента, ползващи картови услуги за заплащане на тол такси и горива на нашия партньор Shell. Имаме и международни клиенти, макар да не сме се позиционирали на чуждите пазари, което ни предстои през 2023 г.

Преминаваме плавно към по-високо ниво на дигитализация за нас и клиентите ни, което ще е Фаза 2 от развитието ни. Но все пак осъзнаваме, че преходът изисква време за адаптация. Разпознаваме се в ролята си да бъдем двигател на дългосрочната промяна, която съвременния бизнес свят изисква. Това е и сред основните причини клиентите да се обръщат отново и отново към нас с все по-комплексни казуси за разрешаване.

– Кои са предлаганите от вас иновативни решения, чрез които компаниите могат да управляват разходите си да оптимизират бизнес процесите си?

– През последните години портфолиото ни от услуги значително се разрасна. Към настоящия момент една от най-отличителните услуги, които предлагаме, е дигитализирането на процеса по отчитане на преките разходи. От 2023 г., при желание от страна на клиентите ни, можем да внедрим Business Intelligence, който спомага за динамичното следене на разходите в реално време. Горивата, включително AdBlue, и пътните такси в определени случаи надвишават 50% от преките разходи. А в същото време все още голяма част от превозвачите не са наясно какво заплащат всеки ден, всеки курс или друг отчетен период. Предвид ниските маржове на печалба в индустрията, и най-малките грешки водят до загуба на печалбата от целия курс. Погрешното планиране на предстоящи плащания често води и до фалити. В допълнение, некоректното структуриране на процеса по възстановяване на ДДС и акциз изтрива директно от печалбата на фирмите.

– Работите на силно конкурентен пазар, кои са методите ви на работа, с които се отличавате от останалите компании в бранша? 

– Нашата цел е клиентите да НЕ ни търсят отново с цел разрешаване на един и същи проблем. Това е заложено в ДНК-то на нашата организация от първия ден, в който клиентът стъпи в нашия офис. Търговците ни често изтъкват този факт по време на преговори, а клиентите ни остават силно изненадани, тъй като винаги задават един и същи въпрос: „Вие какво ще правите после?“. На база на анализа на текущите фирмени процеси целим да ги реструктурираме и организираме доoпростени и прозрачни начини на работа, които водят до по-успешно управление на фирмите и подобрена комуникация между екипите.

– Българските превозвачи срещат сериозни трудности в прилагането на Пакет Мобилност, което често води до големи финансови санкции. Кои са текущите услуги, предлагани от Truckpoint, в тази насока?

– Това е една от услугите, които разработихме, подтикнати от нашите текущи клиенти, които искаха да решат този проблем, но както те самите казват „по вашия начин“. Установихме, че управлението на цялостния процес по командироване на водачи е сбъркано още преди въвеждането му и измененията на Пакет Мобилност. С допълнителните административни трудности нещата станаха още по-сложни за превозвачите. Учихме се в движение, като към момента, анализирайки конкурентните продукти, не сме виждали цялостно решение, което работи по начина, по-който ние сме го структурирали. Тук ще вметна, че посредством интеграцията на системите, често разбираме за новоназначени водачи преди по-голямата част от самите служители на компанията. Предстои ни да въведем калкулатор за сформиране на заплата и да разработим или закупим софтуер за разчитане на данните от тахографите.

– Компанията ви е един от лидерите в дигитализацията на процесите в транспортния бранш. В каква степен тази дигитализация подобрява бизнеса и финансовите резултати на клиентите ви?

– Позволете ми да се хвана за думата „лидер“, тъй като „дигитализация на работните процеси“, особено в транспортния бранш, липсва. На пазара съществуват множество фирми, предлагащи софтуерни решения. Това е съществено различно от дигитализацията и структурирането на работния процес. В много случаи фирмите искат да заменят или да внедрят TMS/ERP решения, без да имат особена яснота защо го правят. Липсват им краткосрочни и дългосрочни планове и цели. Както компаниите, така и доставчиците на софтуерни решения много често имат нужда от някой по средата, който да „превежда“ от едната на другата страна. Ние се отказахме да разработваме собствен софтуерен продукт, тъй като пазарът е пренаситен. По-скоро проучваме закупуването на вече съществуващ продукт.

Самото внедряване и натискът от страна на ръководството да се използва някой от „модерните“ софтуери често не водят до подобряване на резултатите, тъй като е важно да се проследи и подобри самият процес на работа. Компаниите имат своите добри практики, усвоени във времето, но липсата на автоматизация и дигитализация ги забавя в администрирането и респективно взимането на важни стратегически решения. Дигитализацията работи като „просветление“. Вече не взимаш решения, защото „всички така правят“ или „винаги така се е правило“, а защото започваш да осъзнаваш нуждата от промени и адаптация към новите процеси.

– Кои са новите продукти и услуги, с които ще зарадвате клиентите си през 2023 г., и накъде ще бъде насочен фокусът ви за развитието на компанията?

– Съвсем скоро ще предложим собствено решение за заплащане на тол такси в Сърбия, а по-късно през годината и за Турция. От няколко години разполагаме с решение за заплащане на тол такси Гърция, което е един от най-успешните ни продукти. Представете си го комбинирано с другите методи за заплащане на тол такси и горива, които използват клиентите, администрирано и въведено в реално време в система за управление на разходи. Всичко това звучи прекрасно, нали? Ще донадградим услугата си, свързана с „Командироване на водачи“. Успешно развиваме и услугите си, касаещи разрешителните за извънгабаритни товари, като през 2023 г. имаме за цел да добавим почти всички държави от ЕС. Така ще завършим Фаза 2 от развитието си и ще отворим Фаза 3 вероятно в началото на 2024 г. Това ще бъде най-предизвикателният етап от развитието на компанията. Фокусът ни ще се насочи към мултимодалност, консолидация и инфраструктура, каквато е и първоначалната визия за развитието на Truckpoint.

Борис Попов е един от младите мениджъри и новатори в транспортния бранш. Компанията му Truckpoint е създадена с идеята да помага на транспортните фирми и на водачите със съвременни практични и дигитални решения. От мониторинг на разходите и съвети за оптимизирането им през правилен мениджмънт, тол такси и карти за гориво до помощ при справяне с изискванията на Пакет Мобилност – всичко това е необходимост в ежедневието на един превозвач.

Борис Попов е завършил „Икономика и мениджмънт“ в Universita Bocconi Milano. Работил е 5 години в Shell като Account Manager, 2 години Maersk като Sales Executive, 3 години Business Development Manager Wabco/Transics за България и Турция, а преди това е работил редом с баща си от 10-годишна възраст. Към момента в компанията му Truckpoint работят 15 експерти.