Пакет Мобилност

С прилагането на новите правила на Пакет Mобилност, всички държави в ЕС и Обединеното кралство получават насоки за каботажните дейности и превозвачите, извършващи международна дейност. Техният стремеж е заплатите, времето за почивка и периодите, през които шофьорите могат да бъдат извън държавата, в която пребивават, да бъдат уеднаквени в цяла Европа. Чрез прилагането им, правилата за шофьорите на камиони и микробуси ще бъдат по-ясни, а трансграничната спедиция на товари трябва да стане по-безопасна и по-бърза.

Промени в лицензирането на оператора: превозвачи на тежкотоварни автомобили и леки превозни средства

Едно от най-големите въздействия на Пакет Мобилност на ЕС е върху международните превозвачи, особено тези, които използват леки превозни средства до 3,5т. Операторите на LGV (лекотоварни превозни средства) вече са задължени да имат лиценз за международен оператор, за да извършват международен или трансграничен транспорт на стоки.

Какви са новите правила, наложени от Пакет Мобилност на ЕС през 2023 г.?

След промените в лицензирането на операторите, наложени в първата фаза от прилагането на Пакет Мобилност през 2020 г., от февруари 2022г. се прилагат нови правила относно пътната безопасност и социалната защита на водачите.

До тази година повечето от правилата за безопасност, наложени на товарния транспорт по суша, бяха приложими само за камиони и тежкотоварни автомобили, оставяйки правилата за леки превозни средства неясни и отворени за тълкуване. Но с новия пакет Мобилност, валиден от февруари 2023 г., микробусите и LGV (лекотоварни превозни средства) подлежат на същите правила при извършване на международен каботаж.

Задължително редовно връщане на водачите на тежкотоварни и лекотоварни автомобили до местоживеенето им
Шофьорите на камиони и микробуси често прекарват дълги периоди в международни превози; следователно Пакет Mобилност на ЕС налага на всеки 4 седмици водачите да се връщат у дома за минимум 45 часа. Прилагането на това правило трябва да се прилага на практика от компаниите/работодателите.

Седмичните почивки не трябва да се прекарват в превозното средство

Съгласно новите правила на пакет „Мобилност“ периодите за почивка вече не могат да се прекарват в превозните средства. Вместо това работодателите трябва да гарантират, че водачите на леки и тежкотоварни превозни средства прекарват периодите си на почивка в подходящи помещения със санитарни условия и спалня.

4 дни почивка между каботажните операции

След приключване на каботажна операция в държава-членка на ЕС, превозвачите трябва да имат почивка от поне 4 дни.

Редовно връщане на превозни средства в страната на произход

На всеки осем седмици превозното средство (камион или микробус) трябва да се връща в държавата, където се намира компанията, т.е. държавата, в която е регистрирано превозното средство.

Внедряване на второ поколение интелигентни тахографи

Второто поколение интелигентни тахографи, с технически спецификации, определени от Европейската комисия, има за цел да повиши безопасността на пътя. Тези тахографи ще записват, наред с други неща, местата на товарене и разтоварване, преминаване на граници и периоди на почивка.

Последици и допълнителни такси за пакет Мобилност на ЕС

Наред със социалните и екологични ползи от пакета от 2023 г. идват и някои не толкова положителни последици, особено за крайния клиент:

Недостигът на капацитет и водачи

Със задължението шофьорите да се прибират у дома на всеки 4 седмици и задължителните периоди на почивка, които досега не се прилагаха за леките превозни средства, логистичният сектор сега ще бъде изправен пред още по-голяма липса на капацитет и шофьори на товарни автомобили.

По-сложна и по-скъпа администрация и документация

С всяко ново измерване, наложено от Пакет Мобилност на ЕС, транспортните компании ще бъдат задължени да документират и докладват прилагането и съответствието с всички насоки. Ще се извършват регулярни проверки с високи глоби за превозвачите, които не спазват новите стандарти.

Възможни надценки и по-високи цени за доставка

Транспортните компании, особено тези, чийто автопарк се състои предимно от леки превозни средства, извършващи международен автомобилен товарен превоз и каботажни дейности, ще се сблъскат с по-високи режийни разходи с прилагането на Пакета. Работодателите вече са принудени да осигуряват подходящо настаняване на шофьорите за своя сметка, както и да извършват по-малко каботажни дейности в едно пътуване и по-чести пътувания до дома както на водачите, така и на превозните средства. Всичко това ще увеличи цените за доставка за техните клиенти с възможни надценки.