Повишаване на таксите за километър във Фландрия и Брюксел от 1 юли 2019

Регионалните правителства на Фландрия и Брюксел решиха да увеличат тарифата на пътната такса на километър считано от 1 юли 2019 г.
Валония (Sofico) планират увелучение на тарифите си считано от 1 януари 2020 г.

Фериботите в Гърция стачкуват 02.07 от полунощ за 24 ч.

Увеличаването на таксите може да намерите в таблицата:

Валония (ex VAT) Фландрия, Магистрала Брюксел Брюксел урбанизирана зона
(евро/км) 3.5<12 тона 12-32 тона >32 тона 3.5<12 тона 12-32 тона >32 тона 3.5<12 тона 12-32 тона >32 тона
EURO 0 0.153 0.205 0.209 0.154 0.207 0.211 0.199 0.278 0.308
EURO 1 0.153 0.205 0.209 0.154 0.207 0.211 0.199 0.278 0.308
EURO 2 0.153 0.205 0.209 0.154 0.207 0.211 0.199 0.278 0.308
EURO 3 0.132 0.184 0.188 0.133 0.186 0.190 0.172 0.251 0.282
EURO 4 0.099 0.152 0.156 0.100 0.153 0.157 0.139 0.219 0.242
EURO 5 0.077 0.130 0.134 0.089 0.142 0.146 0.126 0.205 0.235
EURO 6 0.077 0.130 0.134 0.078 0.131 0.135 0.105 0.184 0.214