Възстановяване на акциз на гориво и последни промени в акцизните ставки

Всички фирми за автомобилен транспорт със седалище в ЕС имат право на възстановяване на акцизите,
платени при покупката на гориво, в случай че то се използва за тяхната дейност на оператори за превоз
на стоки или пътници. Транспортните компании извън ЕС са изключени от правото на възстановяване.

Страни, които възстановяват акциз върху горивата:

🇧🇪 BE – Белгия

🇫🇷 FR – Франция

🇭🇺 HU – Унгария

🇮🇹 IT – Италия

🇭🇷 HR – Хърватия

🇸🇮 SI – Словения

🇪🇸 ES – Испания

Превозните средства, които отговарят на условията за възстановяване, трябва да имат максимално
допустимо тегло минимум 7,5 тона. Акциз може да бъде възстановен, ако горивото е заплатено с карта
за гориво, кредитна или банкова карта. От голямо значение е при зареждане да имате предвид, че в
случай, че се използват фирмени горивни карти (не персонализирани спрямо регистрационен номер на
влекач), или банкови (при които се взима фактура на място), и в случай, че липсва информация на
разходния документ или информацията се различава, възстановяването на акциз ще ви бъде отказано.
Възстановяването на акцизи за гориво обикновено се иска чрез националните митници на страните,
като се попълват цифрови или хартиени формуляри заедно с пълен набор от документи в подкрепа на
иска.

Споделяме обобщение на промените в частичното възстановяване на акциза, което вече е официално
и потвърдено от властите.

 

За повече информация може да се свържете с екипа на Тръкпойнт тук или на:
Email: office@truckpoint.co
Телефон: +359 2 423 67 40