Възстановяване на акциз от гориво и последни промени в ставките 2023г.

Всички компании изпълняващи автомобилен транспорт със седалище в ЕС имат право на частично възстановяване на акцизите, платени при покупката на гориво, в случай че то се използва за тяхната дейност на оператори за превоз на стоки или пътници. Транспортните компании извън ЕС са изключени от правото на възстановяване.

Страни, които позволяватя възстановяване на акциз върху горивата:

🇧🇪 BE – Белгия

🇫🇷 FR – Франция

🇭🇺 HU – Унгария

🇮🇹 IT – Италия

🇭🇷 HR – Хърватия

🇸🇮 SI – Словения

🇪🇸 ES – Испания

Превозните средства, които отговарят на условията за възстановяване, трябва да имат максимално допустимо тегло минимум 7,5 тона. Акциз може да бъде възстановен, ако горивото е заплатено с карта за гориво, кредитна или банкова карта. От голямо значение е при зареждане да имате предвид, че в случай на използване на фирмени горивни карти (неперсонализирани спрямо регистрационен номер на влекач) или банкови (при които се взима фактура на място) в случай че липсва информация на разходния документ или информацията се различава, възстановяването на акциз ще ви бъде отказано. Възстановяването на акцизи за гориво обикновено се прави чрез националните митници на страните, като се попълват цифрови или хартиени формуляри заедно с пълен набор от документи в подкрепа на иска.

Споделяме обобщение на промените в частичното възстановяване на акциза, което вече е официално и потвърдено от властите.

*Актуализирано на 17 Август 2023г.

За повече информация може да се свържете с екипа на Truckpoint тук или на:
Имейл: office@truckpoint.co
Телефон: +359 2 423 67 40