Пътни такси за камиони в Европа за 2022/2023 г.

Всяка година екипът от консултанти на Тръкпойнт подготвя анализ на база ръста на цените на всички пътни такси в Европа. През 2023-ра сме подготвени без изключение, но този път решихме своевременно да поддържаме информацията налична, в момента, в който възникне промяна или предстои такава!

С настоящата статия Ви информираме относно промените, които влизат в сила през новата 2023 година.

Австрия

Пътните такси за ЕВРО VI от 2023 г. в Австрия, ще бъдат увеличени с 4%, в допълнение правителството реши да сложи край на диференциацията на тарифите за таксуване на инфраструктурните разходи според емисионните класове EURO, премахвайки бонуса за автомобили Euro VI. Останалите тол такси ще нарастнат между 2,29% и 2,8%.

Белгия

Във всички региони на Белгия предстои увеличение на пътната такса от 01.01.2023. За автомобили над 32т, емисионен клас 5 или 6, увеличението е средно с близо 9%, спрямо предходната година.

България

Към страните увеличаващи пътната такса се причислява и България, със своите над 50% увеличение, спрямо промените влезли в сила от Юни 2022.

Великобритания

Таксата за тежкотоварни превозни средства (HGV) е спряна от 1 август 2020 г. до 31 юли 2023 г., за да се подпомогне транспортния сектор и усилията на компаниите за възстановяване след пандемията. Великобритания планира въвеждането на пътна такса на км след 1 Януари 2025.

Германия

Германия намали пътните такси през 2021, поради законови разпоредби, но всичко това беше за сметка на таксите, които ще се увеличат от 1.01.2023г. Страната планира реформа от 1.01.2024, разширявайки диапазона на таксуваните превозни средства, където автомобили над 3.5 тона също ще заплащат пътна такса.

Гърция

Съгласно договорите за концесия на магистралите, концесионерите (Nea Odos, Kendrik Odos, Olympia Odos, Moreas, Aegean Highway, Gefyra S.A.) ежегодно коригират цените на пътните такси въз основа на индекса на потребителските цени от септември на предходната година . Така увеличението, което трябва да бъде дадено през тази година, е от порядъка на 12% на базата на индекса на потребителските цени

Евровинетки

Не се предвижда промяна в цените на винетките в Дания, Люксембург, Холандия и Швеция, въпреки плановете на Дания да се отделят от консорциума и преминат към комбинирани устройства през 2025.

Испания

Данните показват, че страната върви към тол система и заплащане на всички магистрали. Правителството вече обяви, че въвеждането ще започне през 2024 г. За момента и въпреки факта, че някои пътни такси вече са премахнати, като някои участъци от AP-2 и AP-7, това, което очаква транспортния сектор през 1.01.2023г., е увеличение на цената на пътните такси с до 6,7%.

Италия

Очаквайте скоро!

Норвегия

Очаквайте скоро!

Полша

На 1 Януари 2023 г. ще се променят ставките на таксите за платени пътни участъци за тежкотоварни превозни средства. Промяната е свързана с механизма за индексиране.

Португалия

Очаквайте скоро!

Румъния

Очаквайте скоро!

Словакия

Очаквайте скоро!

Словения

Очаквайте скоро!

Сърбия

Очаквайте скоро!

Турция

Унгария

Tол таксата се промени от 15 октомври 2022 г. Съгласно това от 1 юли 2023 г. ставката на пътната такса ще се увеличи с толкова, колкото е публикуваната от Централната статистическа служба за юли на текущата година инфлация от 1 октомври на текущата година.

Франция

Цената на тарифите ще се увеличи средно през февруари следващата година с 4,75%, за сравнение през 2022г. тя беше 2%. От февруари 2023г. редовните шофьори, които използват един и същ маршрут поне десет пъти месечно ( за мрежите Vinci Autoroutes, APRR-Area и Sanef -SAPN), ще ползват отстъпка от 40 на сто вместо досегашните 30 на сто. 

Относно тунел Монблан – Междуправителствената комисия взе решение за увеличение на тол таксите за леки и тежкотоварни превозни средства със 7,36%.

Хърватия

Влизайки в еврозоната, официално в Хърватия ще можете да заплащате пътната такса в евро. Страната не планира увеличението и, но официално операторът в страната помести евровата равностойност на таксите. Същите, може да откриете в таблицата по-долу.

Чехия

Очаквайте скоро!

Швейцария

Таксата през 2023 не се планира да бъде увеличена. Както знаете тя е наложена на базата на общото тегло, нивото на емисиите и изминатите километри в Швейцария и Княжество Лихтенщайн, като от 2021г. Европейската услуга за електронно таксуване EETS е достъпна и в Швейцария.