Пътна такса в Беларус – BelToll

Пътният данък в Беларус е въведен през 2013 г. и се управлява от BelToll. Системата за такси се основава на изминатото разстояние и се заплаща за всички автомобили над 3,5 тона и автобусите. При изчисляване на пътната такса, брой оси, изминато разстояние и тегло на превозното средство се вземат под внимание. Информирайте се за тарифите на Белтол тук.

Изискване за бордово устройство: Да.
Пътища подлежащи на такса: Всички магистрали. Карта на платената пътна мрежа в Беларус можете да намерите тук.

Как да платя пътна такса в Австрия?

• Бордово устройство

Таксата се плаща чрез бордово устройство, маркирано със знак BY. Устройството може да бъде взето от различни станции в Беларус. За за плащате с устройството може да избирате между две опции, „Предварително“ и „Последващо“ плащане.

a) „Предварително“ плащане (Pre-Pay mode)

Ако изберете режим Предплащане, трябва да вземете устройството от Белтол в Беларус и да го заредите предварително, преди да го използвате. При вземането на бордовото устройство от продажбна точка , ще трябва да платите депозит в размер на 50 EUR.

б) „Последващо“ плащане (Post-Pay mode)

Ако изберете режим “Последващо плащане”, трябва да се свържете с доставчика си на гориво, за да поискате бордово устройство, което автоматично ще зарежда таксата за таксуване от картата за гориво. При вземането на бордовото устройство трябва да платите депозит в размер на 50 EUR.

Искате ли да оптимизирате плащанията си в Беларус?

Получете безплатна консултация днес

Свържете се с нас