Пътни такси в Европа за 2021 (Какво се промени от 1 Януари 2021)

В този материал, ще ви предоставим подробна информация за промени в пътните такси, данъци и законите за всяка една страна от Европейския съюз.

Австрия

Увеличението на пътната такса е в сила от 01.01.2021 г.
За автомобили с емисионен клас 5 и EEV, с 4+ оси увеличението е средно 1.65 %, а за емисионен клас 6 e 1,75 %.
Емисионен клас 2020 2021 Изменение 2020 2021 Изменение 2020 2021 Изменние
2 оси 2 оси 3 оси 3 оси 4 оси и повече 4 оси и повече
Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ Ден Нощ
Тип на движението Е / H2** 0,0967 0,0971 0,0981 0,0985 1% 1% 0,13601 0,13693 0,13797 0,13889 1,44% 1,43% 0,20363 0,20479 0,20657 0,20773 1,44% 1,44%
Евро 6 0,1965 0,1969 0,2001 0,2005 1,83% 1,83% 0,27573 0,27665 0,28077 0,28169 1,83% 1,82% 0,40981 0,41097 0,41702 0,41818 1,76% 1,75%
Евро 5 / EEV 0,2063 0,2067 0,2098 0,2102 1,70% 1,69% 0,28945 0,29037 0,29435 0,29527 1,69% 1,69% 0,42694 0,4281 0,43399 0,43515 1,65% 1,65%
Евро 4 0,2126 0,213 0,2167 0,2171 1,93% 1,92% 0,29827 0,29919 0,30401 0,30493 1,92% 1,92% 0,43702 0,43818 0,44503 0,44619 1,83% 1,83%
Евро 0 до 3 0,2326 0,233 0,2373 0,2377 2,02% 2,02% 0,32627 0,32719 0,33285 0,33377 2,02% 2,01% 0,46902 0,47018 0,47799 0,47915 1,91% 1,91%

Германия:

За Германия не се предвижда промяна в пътната такса.
Емисион клас Замърсяване на въздуха (евроцент/км) Коефицент на шум (евроцент/км) Клас на оси и тегло Инфраструктурни разходи (евроцент/км) Пътна такса (евроцент/км)
Евро 6 1.11 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 9.3
12 – 18 т. 11.5 12.8
>18 т. до 3 оси 16.0 17.3
>18 т. от 4+ оси 17.4 18.7
Евро 5, EEV 1 2.2 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 10.4
12 – 18 т. 11.5 13.9
>18 т. до 3 оси 16.0 18.4
>18 т. от 4+ оси 17.4 19.8
Евро 4, Евро 3 + КНР 2** 3.2 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 11.4
12 – 18 т. 11.5 14.9
>18 т. до 3 оси 16.0 19.4
>18 т. от 4+ оси 17.4 20.8
Евро 3, Евро 2 + КНР 1** 6.4 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 14.6
12 – 18 т. 11.5 18.1
>18 т. до 3 оси 16.0 22.6
>18 т. от 4+ оси 17.4 24.0
Евро 2 7.4 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 15.6
12 – 18 т. 11.5 19.1
>18 т. до 3 оси 16.0 23.6
>18 т. от 4+ оси 17.4 25.0
Евро 1, Евро 0 8.5 0.2 7.5 – 11.99 т. 8.0 16.7
12 – 18 т. 11.5 20.2
>18 т. до 3 оси 16.0 24.7
>18 т. от 4+ оси 17.4 26.1

Франция:

Предвижда се увеличение на пътната такса средно с 0,37 %.

Испания:

Не се предвижда увеличение на пътната такса. Очаква се от Септември 2021 магистрала АР – 2 да е изцяло неплатена, а АР – 7 частично неплатена – между Zaragoza и Mediterranean (El Vendrell).

Евровинетки:

Не се предвижда промяна в цената на евровинетките.
2020 2021 Изменение
Годишна Годишна Годишна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 1407 2359 Euro 0 1407 2359 Euro 0 0 0
Euro 1 1223 2042 Euro 1 1223 2042 Euro 1 0 0
Euro 2 1065 1776 Euro 2 1065 1776 Euro 2 0 0
Euro 3 926 1543 Euro 3 926 1543 Euro 3 0 0
Euro 4 842 1404 Euro 4 842 1404 Euro 4 0 0
Euro 5 796 1327 Euro 5 796 1327 Euro 5 0 0
Euro 6 750 1250 Euro 6 750 1250 Euro 6 0 0
Месечна Месечна Месечна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 140 235 Euro 0 140 235 Euro 0 0 0
Euro 1 122 204 Euro 1 122 204 Euro 1 0 0
Euro 2 106 177 Euro 2 106 177 Euro 2 0 0
Euro 3 92 154 Euro 3 92 154 Euro 3 0 0
Euro 4 84 140 Euro 4 84 140 Euro 4 0 0
Euro 5 79 132 Euro 5 79 132 Euro 5 0 0
Euro 6 75 125 Euro 6 75 125 Euro 6 0 0
Седмична Седмична Седмична
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 37 62 Euro 0 37 62 Euro 0 0 0
Euro 1 32 54 Euro 1 32 54 Euro 1 0 0
Euro 2 28 47 Euro 2 28 47 Euro 2 0 0
Euro 3 24 41 Euro 3 24 41 Euro 3 0 0
Euro 4 22 37 Euro 4 22 37 Euro 4 0 0
Euro 5 21 35 Euro 5 21 35 Euro 5 0 0
Euro 6 20 33 Euro 6 20 35 Euro 6 0 0
Дневна Дневна Дневна
Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси Емисионен клас 1–3 оси 4 и повече оси
Euro 0 12 12 Euro 0 12 12 Euro 0 0 0
Euro 1 12 12 Euro 1 12 12 Euro 1 0 0
Euro 2 12 12 Euro 2 12 12 Euro 2 0 0
Euro 3 12 12 Euro 3 12 12 Euro 3 0 0
Euro 4 12 12 Euro 4 12 12 Euro 4 0 0
Euro 5 12 12 Euro 5 12 12 Euro 5 0 0
Euro 6 12 12 Euro 6 12 12 Euro 6 0 0

Белгия:

В регион Валония има увеличение на пътната такса от 01.01.2021.
За автомобили над 32т, емисионен клас 5 или 6, увеличението е от 0,136 EUR на 0,137 EUR на км.
В останалите два региона – Фландерс и Брюксел – няма промени.
Евро/км Валония Фландрия Brussels Highway Brussels Urban Area
3.5 – 12 т 12-32 т. >32 т. 3.5 – 12 т 12-32 т. >32 т. 3.5 – 12 т 12 – 32т. > 32 т. 3.5 – 12 т 12 – 32 т. >32 т.
Euro 0 0.157 0.210 0.214 0.122 0,208 0.234 0.155 0.208 0.213 0.200 0.279 0.310
Euro 1 0.157 0.210 0.214 0,122 0.208 0.234 0.155 0.208 0.213 0.200 0.279 0.310
Euro 2 0.157 0.210 0.214 0.122 0.208 0.234 0.155 0.208 0.213 0.200 0.279 0.310
Euro 3 0.135 0.188 0.192 0.101 0.187 0.213 0.134 0.187 0.191 0.173 0.253 0.284
Euro 4 0.102 0.155 00.159 0.068 0.154 0.180 0.101 0.154 0.158 0.140 0.220 0.251
Euro 5 0.080 0.133 0.137 0.056 0.142 0.168 0.089 0.142 0.147 0.126 0.206 0.237
Euro 6 0.080 0.133 0.137 0.046 0.132 0.157 0.079 0.132 0.136 0.105 0.185 0.216

Италия:

За Италия не се предвижда промяна в пътната такса.

Полша:

Не се предвижда промяна в пътната такса.

Словакия:

Не се предвижда промяна в пътната такса.
От 01.01.2021 се добавят нови 58 км към платената пътна мрежа.

Чехия

От 01.01.2021 се добавят нови 21.33 км към платената пътна мрежа.
От 01.01.2021 г размерът на платената пътна такса се определя от дневна/нощна тарифа, емисионен клас на превозното средство, брой оси, замърсяване на въздуха, шум и вид на пътната мрежа (магистрала, първокласен път и тн).
Към момента автомобил с 5 оси, тегло над 12 т и емисионен клас 6 е плащал 4.12 CZK за магистрала. От 01.01.2021 този автомобил ще плаща 6.295 CZK за магистрала, а ако минава през първокласен път – 4.016 CZK.

От 05:00 до 22:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,056 0,076 0,096 0,116 0,048 0,064 0,081 0,099 0,044 0,060 0,076 0,092 0,042 0,056 0,071 0,086
<7,5 t; 12 t) 1,163 1,563 1,983 2,408 0,985 1,324 1,680 2,040 0,918 1,234 1,566 1,901 0,861 1,157 1,468 1,782
≥12 t 3,045 4,091 5,191 6,295 2,580 3,466 4,398 5,333 2,404
3,230
4,099
4,969
2,253
3,028
3,842
4,657

От 22:00 до 05:00

Toll rates table [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси
2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5 2 3 4 ≥5
(3,5 t; 7,5 t) 0,057 0,076 0,096 0,117 0,048 0,064 0,082 0,099 0,045 0,060 0,076 0,093 0,042 0,056 0,072 0,087
<7,5 t; 12 t) 1,169 1,571 1,993 2,421 0,992 1,332 1,691 2,053 0,924 1,242 1,576 1,914 0,867 1,165 1,478 1,795
≥12 t 3,060 4,112 5,218 6,324 2,596 3,487 4,425 5,361 2,420 3,251 4,126 4,997 2,269 3,049 3,869 4,686

Тарифи за пътни такси за превозни средства в електронната пътна система, с изключение на превозни средства от категория М2 и М3 за използване на пътища от първа категория

05:00 до 22:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално разрешено тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой на осите

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,048 0,061 0,074 0,027 0,037 0,047 0,057 0,024 0,032 0,041 0,050 0,021 0,029 0,036 0,044
<7,5 t; 12 t 0,743 0,998 1,266 1,537 0,565 0,759 0,963 1,170 0,498 0,669 0,849 1,031 0,440 0,592 0,751 0,912
≥12 t 1,944 2,611 3,314 4,016 1,479 1,987 2,521 3,053 1,303 1,751 2,222 2,689 1,153 1,549 1,965 2,378

от 22:00 до 05:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t) 0,036 0,049 0,062 0,075 0,028 0,037 0,047 0,057 0,024 0,033 0,042 0,050 0,022 0,029 0,037 0,045
<7,5 t; 12 t) 0,749 1,006 1,276 1,550 0,571 0,767 0,974 1,182 0,504 0,677 0,859 1,043 0,446 0,600 0,761 0,924
≥12 t 1,960 2,633 3,341 4,044 1,495 2,008 2,548 3,082 1,319 1,772 2,249 2,718 1,168 1,570 1,992 2,406

Тарифи за пътни такси за превозни средства от категория М2 и М3 за използване на магистрали

от 05:00 до 22:00

Максимално допустимо

тегло

Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси
2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3 2 ≥3
(3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,037 0,050
<7,5 t; 12 t 0,640 0,859 0,542 0,728 0,505 0,679 0,473 0,636
≥12 t 0,761 1,023 0,645 0,866 0,601 0,807 0,563 0,757

от 22:00 до 05:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,051 0,068 0,043 0,058 0,040 0,054 0,038 0,051
<7,5 t; 12 t 0,643 0,864 0,545 0,733 0,508 0,683 0,477 0,641
≥12 t 0,765 1,028 0,649 0,872 0,605 0,813 0,567 0,762

Тарифи за пътни такси за превозни средства от категория M2 и M3 за използване на пътища от първа категория

от 05:00 до 22:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,032 0,043 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026
<7,5 t; 12 t 0,408 0,549 0,311 0,417 0,274 0,368 0,242 0,325
≥12 t 0,486 0,653 0,370 0,497 0,326 0,438 0,288 0,387

от 22:00 до 05:00

Тол такси [CZK/km]
Максимално допустимо тегло Емисионен клас

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Брой оси

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t) 0,033 0,044 0,025 0,033 0,022 0,029 0,019 0,026
<7,5 t; 12 t 0,412 0,553 0,314 0,422 0,277 0,372 0,246 0,330
≥12 t 0,490 0,658 0,374 0,502 0,330 0,443 0,292 0,392

Унгария:

От 01.01.2021 се предвижда увеличение на пътната такса в Унгария средно с 3.90 %.
Категория на превозното средство Емисионен клас 2021 2020 Изменени
Магистрала Основен път Магистрала Основен път Магистрала Основен път
[HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС [HUF/km] с ДДС
J2 ≤ EURO I 68,49 29,13 65,92 28,04 3,90% 3,89%
EURO II; EURO III; EURO IV 59,56 25,33 57,32 24,38 3,91% 3,90%
≥ EURO V 50,63 21,53 48,72 20,72 3,92% 3,91%
J3 ≤ EURO I 96,09 50,45 92,48 48,55 3,90% 3,91%
EURO II; EURO III; EURO IV 83,56 43,87 80,42 42,22 3,90% 3,91%
≥ EURO V 71,03 37,29 68,36 35,89 3,91% 3,90%
J4 ≤ EURO I 155,22 96,82 149,39 93,18 3,90% 3,91%
EURO II; EURO III; EURO IV 129,35 80,68 124,49 77,65 3,90% 3,90%
≥ EURO V 109,95 68,58 105,82 66,00 3,90% 3,91%

Румъния: 

Не се предвижда промяна в цената на винетката.