Основни разходи за транспорт и какви мерки да предприемем за оптимизацията им

В наскорошно проучване извършено от https://inconvenienttruck.eu/ се гласи, че в Европа има над 13 млн. транспортни превозни средства, от които близо 80% са така наречените влекачи или превозни средства с общо допустима товарна маса >15т.

В този материал ще разгледаме именно тежкотоварните превозни средства (ТИР), тъй като те представляват в подобна пропорция, най-голямата извадка от флотата на българските превозвачи. Един от основните показатели за „успешност“ сред превозвачите са изминатите километри в рамките на един календарен месец или година.

В по-голямата част от случаите (независимо дали се изпълняват прави курсове от и за страната или вътрешен транспорт в Европа) минималните километри, които цели да измине една транспортна единица (ТИР), с цел постигане на добра рентабилност, са ориентировъчно 10000-12000 км / месечно.

Разбира се, съществуват модели сред превозвачите, при които се изминават по-малко километри, но с по-добра рентабилност на км. поради ценността на каргото, а също така и превозвачи, които са оптимизирали добре почивните дни и изминават средно месечно над 12000 км.

За леснота при калкулациите, ще използваме месечен пробег от 10000 км. на транспортна единица. Неизбежните разходи за изминаването на посочения пробег са разходите за Енергия (в най-честият случай дизелово гориво), заплащането на пътни такси за изминато разстояние, разходи за водач на превозното средство, както и разходи за амортизация (вкл. Гуми, масла, смазочни продукти, и др.). При кратко проучване сред основните производители – Mercedes, Scania, Volvo, MAN, DAF и др., за евро норма EURO 6, посочения от производителите разход при реални тестове с товар минимум 18т. варира между 25-29л. / 100 км. Предвид различните цени на дизеловото гориво във всяка държава, ще вземем осреднена стойност за да калкулираме общия разход.

Средната цена в Европа според https://autotraveler.ru/ към 13-ти Януари 2019г. е 1.19 EUR с ДДС или ориентировъчно 1.00 EUR без ДДС. Тоест, за да изминем въпросните 10000 км, ще са ни необходими между 2500-2900 литра на превозно средство или 2500-2900 EUR без ДДС. С други думи, сума в порядъка на 0.25-0.29 ЕUR / км ще ви струва, за да заплатите горивната част за изминатото разстояние. В сферата на пътните такси ситуацията е подобна, като на базата на анализи на различни транспортни компании, изпълняващи реални товари, Truckpoint залага средна стойност на пътната такса на км. (към Януари 2019г.) в порядъка на 0.15 EUR – 0.20 EUR, която разбира се зависи от държавите, в които най-често се транспортират стоки, емисионния клас на автомобила, брой оси, в някои случаи дори и теглото на товара.

За целта на упражнението ще вземем консервативна стойност от 0.15 EUR / км без ДДС, което води до допълнителен разход от 1500 EUR, за да изминем 10000 км / месечно по заплатени пътни участъци.

Разходите за водач за международен транспорт сериозно нараснаха в последните години, като по-долната графика може добре да ориентира по-новите в бранша какви са средните очаквания за възнаграждение от страната на водачите.

В голям аспект, нивата на заплащане започнаха да застигат западните такива, като това от една страна е продиктувано от липсата на „нови попълнения“ за тази категория труд, а също така и от силния растеж на българските транспортни компании в последно време. При нива от порядъка на 2000 EUR / месечно, за целта на нашата калкулация, при изминати 10000 км / месечно, това прави ориентировъчно 0.20 EUR / км.

Други оперативни разходи (в т.ч. гуми, масла, ремонти) също не са за пренебрегване, тъй като на базата на няколко интервюта проведени с превозвачи, сумата варира в порядъка на 0.05 EUR / км. Разбира се, това зависи от грижите, които полагат стопаните и водачите, първоначално направените инвестиции в по-качествени продукти и други обстоятелства независещи от превозвачите.

С други думи, това перо разходи, ще ви струва ориентировъчно 500 EUR, за да пропътувате 10000 км за един месец. За да обобщим написаното до тук, ще добавим и ориентировъчна месечна вноска за лизинг (може да варира спрямо първоначалната вноска) на камион EURO 6 спрямо стандартните условия на всеки от водещите производители.

Нека използваме таблица, в която да изведем основните вече споменати оперативни разходи, като ще се придържаме към по-консервативните варианти, а именно:

Компонент Общо за 10000 км в € Разход на км. в € Процентно
Гориво 2500 0.25 32%
Пътни такси 1500 0.15 19%
Водач 2000 0.20 26%
Оперативни 500 0.05 6%
Лизинг 1200 0.12 16%
Общо 7700 0.77 100%

В допълнение, превозвачите имат и много други разходи, като съществен такъв е инвестиционния разход за превозното средство, гражданска отговорност, отговорности, каско и карго застраховка, като последните два не са задължителни, но силно препоръчителни, за да се избегнат допълнителни усложнения с дейността.

Стойността на изредените вече разходи със сигурност бива повлияна от много икономически фактори, като по-важната информация, която трябва да изведем е следната:

Горива и тол такси съставляват ориентировъчно 50% от общите оперативни разходи и като се има предвид, че разходите за водач не могат бъдат оптимизирани, особено ако искаме да заложим на качествен персонал, екипът на Truckpoint съветва да се акцентира върху намаляването на първите два посочени компонента, а именно разходите за eнергия и стойността на заплатените пътни участъци.

Разбира се, предложените калкулации са на базата на средни стойности и при различните превозвачи може да има девиации спрямо посочените стойностите и проценти. Факт е, че горивата и пътните такси са основно перо разход, които с прилагане на правилни мерки могат да бъдат оптимизирани.

Съвети за оптимизация на разходи в сферата на тол такси и горива:

  • Старайте се да зареждате в държави, в които цената на литър дизелово гориво е относително ниска за региона. По-конкретно, ако вземем за пример Benelux е добре да се зарежда в Люксембург вместо Холандия. В допълнение, поддържайте информираност за нетна цена на горивото (без ДДС и без Акциз), тъй като всяка страна в ЕС позволява възстановяване на ДДС начислено върху гориво, като ред държави позволяват и възстановяване на част от начисления акциз. В този случай, Белгия може да се окаже по-атрактивна дори от Люксембург като точка за зареждане в определени дни.
  • Използвайте горива от водещите дистрибутори, тъй като качеството на продукта спомага за по-ниския разход на енергия. Опитайте се да избегнете случаи, в които зареждате горива с неясен източник или без гаранция за качество.
  • Сведете празните километри до минимум, като избирате обекти, които са на по-лесно достъпни места. В чести случаи, водачите се подлъгват да зареждат на по-малки обекти, които са с по-ниска цена, но това им коства време, излишно изминати километри, а в някои случаи дори глоби за използване на забранени пътни участъци. Един час в шофиране е по-ценен, отколкото един час прекаран в зареждане на гориво, тъй като при средна скорост на магистрала от 80 км/ч, ще успеете да изминете 80 км. Използването на по-достъпни обекти ще ви спомогне и за избягване на неприятни закъснения, които също могат да струват пари на превозвачите.
  • Заплащайте пътните участъци посредством бордови устройства или други средства, които са обвързани с ваша фирмена сметка. Възможността за осчетоводяване на разход, без фактура е изключително трудно, а в допълнение възстановяване на ДДС е почти невъзможно.

Ако имате нужда от помощ при модернизирането, опростяването и оптимизирането на бизнес процесите и разходите във Вашата компания, можете да се свържете с нас тук!