Как промяната в часовото време ще повлияе на Вашия тахограф?

Теоретично разполагаме с още един час сън – това печелим благодарение на годишната смяна на времето. Колко обаче губим от сегашните разпоредби? За обикновения шофьор проблемите са свързани основно с хаоса в разписанията. За транспорта, който разчита на тахографи обаче, есенното и пролетно сверяване на часовниците генерира много повече отговорности.

В нощта на 29 срещу 30 Октомври преместихме часовниците с един час назад. Защо промяната на времето в тахографа е отговорност на всяко предприятие?

Транспортната индустрия се основава на много важен елемент – времето. В случай на неуспешна смяна на уредите за регистриране на данните за движението, така че да показват точното време, можем да се изложите на последствията от неправилно използване на тахографа или просто да допуснете грешка в ежедневния анализ на работното време на водача. И подобно действие може да доведе до глоби и нередности в записите.

Смяна на времето в аналоговия тахограф

Въпреки че аналоговите тахографи са по-рядко срещани в превозните средства, тяхното присъствие все още е забележимо. Ако използвате такова устройство, не забравяйте, че най-точната информация може да бъде получена директно от инструкцията, изготвена от производителя.

Обърнете внимание обаче на най-важния елемент от смяната на времето. Един от най-често срещаните проблеми е самото изместване на времето. При аналоговите тахографи часовникът трябва да бъде преместен с 23 часа напред (при повечето тахографи не е възможно да преместите часовника назад).

Затова правим едно пълно завъртане на часовника и след това добавяме още 11 часа. Най-честата грешка е смяна от само 11 часа, което може да доведе до ситуация, в която вместо 7 сутринта, да бъде 7 вечерта. След сверяване на часовника се препоръчва да тествате тахографския лист за няколко минути и да го извадите. Благодарение на това ще сте сигурни, че графиката е начертана на правилното място или се нуждае от корекция.

Смяна на времето в дигитален тахограф

Дигиталният тахограф е много по-модерно устройство, защото работи според универсалното време UTC. Следователно това означава, че това време е независимо от часовите зони. Освен това самото UTC време не може да се променя, а настройката на часа в устройството се отнася само за така нареченото местно време на тахографа.

При такова устройство ключова роля играе програма, която анализира нарушенията и организира работното време. Тази програма, в свой собствен алгоритъм, ще измести часовата зона. Самата промяна зависи от държавата, в която е регистриран автомобила. Нещо повече, някои системи правят корекции точно в указаното време, докато други променят настройките едва след като автомобилът спре. Благодарение на това нищо не нарушава естествения запис на шофиране, направен от тахографа по време на UTC.

Източник: https://trans.info/