Забрани за 45 часова почивка

В редица страни в Европа вече има действаща забрана за прекарване на 45-часовата почивка в кабината на камиона. В случай на проверка, шофьорите трябва да докажат 45-часовата почивка извън кабината, за период от 28 дни назад. Ако шофьорът не може да представи бележка от хотел или друг документ, който доказва, че 45-часовата почивка е направена извън кабината 28 дни назад, подлежи на глоба.

Такъв контрол се извършва във Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Холандия и Испания. Глобите варират от 500 EUR до 2000 EUR.